Rukojeť kverulanta

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

Na tomto místě jsou zveřejňována různá podání občanů, ze kterých se můžete inspirovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenechte si všechno líbit a trvejte na svých právech!


***

20.01.2017 10:59

Cesta do Štrasburku není tak složitá

Autor: noether Jedním z principů právního státu, kterým se Česká republika deklaruje v Ústavě i Listině základních práv a svobod, je možnost výkonu státní moci i stanovení povinností pouze zákonem a v jeho mezích. Tento princip je v České republice formulačně zakotven...

Celý článek

—————

29.06.2014 11:06

Námitka podjatosti mravního lidského odpadu

Městský soud v...

Celý článek

—————

13.05.2014 10:36

InfoStolice aneb štěstí přeje připraveným

Pokud se stanete účastníky nějakého soudního řízení, k čemuž v dnešní době přijdete „jako slepý k houslím“, můžete se třeba naučit nazpaměť všechny potřebné zákony a prostudovat stovky judikátů k dané věci, ale stejně vám to bude prd platné, protože o vašem životě zde rozhoduje...

Celý článek

—————

21.12.2013 20:55

Manuál rozvádějícího se otce pro jednání s OSPOD

Ačkoliv jsou rozvádějící se otcové značně naivní (nebyli jsme lepší), dnes už většinu tak nějak tuší, že odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) není prostředím, kde by se mohli dočkat nějakého vstřícného jednání. To je umocněno tím, že často ani pořádně nevědí, co je úkolem tohoto orgánu a co...

Celý článek

—————

07.11.2013 10:41

Stížnost proti rozhodnutí o zadržení otce v době styku s dětmi

Všichni se jistě shodneme, že zájem dítěte má absolutní přednost, přes kterou „ani vlak nejde“. Navzdory tomu je „zájem dítěte“ abstraktní pojem bez jasné definice. Normálnímu člověku může připadat absurdní, proč by měl být „zájem dítěte“ nějak definován. Vždyť co je zájem dítěte, je přeci naprosto...

Celý článek

—————

21.01.2013 10:18

Nejsme otroky svých dětí – II. část

V první části byl podrobně představen okultní výpočet výživného v podání (post)komunistické soudní stolice a citace části nálezu Pl. ÚS 1/12 Ústavní stolice týkající se práva na svobodnou volbu zaměstnání a zákazu nucených prací.  V druhém díle se seznámíme s právními předpisy...

Celý článek

—————

30.12.2012 13:43

Nejsme otroky svých dětí - I. část

Určování výživného soudní stolicí je stejně jako každá jiná okultní věda zastřeno celou řadou tajemství, což všelijakým šarlatánům (ministr zlovůle Blažek) a vědmám (Asenová a její spolek nectných raket) dává prostor k šíření (o)bludných teorií o neplatičích výživného. Základem okultní vědy...

Celý článek

—————

15.12.2012 23:39

Zpětné vyměření výživného – definice dítěte

Před časem v jedné z internetových diskusí proběhla debata, zda lze u zletilého dítěte vyměřit výživné zpětně za tři roky před podáním žalobního návrhu jako v případě nezletilého dítěte. Každý, kdo se rodinným právem zabývá už delší dobu, zná na tuto otázku naprosto jasnou odpověď....

Celý článek

—————

19.10.2012 00:05

Obhajoba k trestnímu stíhání pro zanedbání povinné výživy v případě neplnění výživného pro rozpor s dobrými mravy

Neplnění výživného na děti je nemorální! Jsou však situace, kdy právě plnění výživného je hluboce nemorální. To naše přepjatě formalistická soudní stolice není schopna rozlišit. Závěrečná řeč nešťastného otce vám může být v takovém případě užitečným pomocníkem. Jde o kopii protokolu...

Celý článek

—————

25.09.2012 15:16

Braňte se ekonomické šikaně skrze neopodstatněné náklady oprávněného v exekučním řízení

Dluhy se mají platit! Jasně slyším mravokárce (pochopitelně z řad oprávněných) a což teprve když jde o výživné pro dítě! Už jen to ukazuje, že není dluh jako dluh a kdyby to nenažraná exekutorsko-advokátní mafie „nepřepískla“ s vymáháním bagatelních dluhů, absolutně nikdo by se...

Celý článek

—————