O čem se nikde nepíše

15.06.2018 11:37

Jak je to s rozsudky na výživné po dosažení zletilosti dítěte?

Adikia už řadu let poukazuje na neplatnost „opatrovnických“ rozsudků po dosažení zletilosti dítěte. Už jen to, že je v těchto rozsudcích uvedeno, že výživné se má platit k rukám matky, je po dosažení zletilosti dítěte absolutní nesmysl, který by vás ale mohl přivést do velkých problémů....

Celý článek

—————

14.02.2017 22:11

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2016

Na portálu Justice.cz v aplikaci infoData byl zveřejněn přehled o rozhodování o výši výživného za rok 2016. Podle počtu prvních rozhodnutí o výživném v roce 2016 lze usuzovat, že rok 2015 byl světlou výjimkou, kdy došlo k mírnému snížení počtu rozvodů a v roce 2016 se opět...

Celý článek

—————

20.01.2017 10:54

Stanovení výživného v ČR – diskriminace na základě pohlaví

Autor: noether Stanovení vyživovací povinnosti je v České republice pokřiveno absolutní a neomezenou libovůlí ničím a nikým nekontrolovatelné soudní moci. Přes mnohá legislativní protivenství se zástupcům soudců (soudcovští odboráři na pozicích předsedů Soudcovské unie) podařilo do nového...

Celý článek

—————

09.03.2016 15:40

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2015

Na portálu Justice.cz v aplikaci infoData byl zveřejněn přehled o výši výživného určeného soudními stolicemi v roce 2015 bez opory v zákoně jen podle jejich momentální nálady.  Ostatně tím se nijak netají ani Ústavní stolec. IV. ÚS 650/15 20. V souvislosti s uvedeným provedl...

Celý článek

—————

14.05.2015 08:45

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2014

V roce 2014 bylo o výživném rozhodováno ve 44 476 případech, což je dostatečný statistický vzorek občanů. Podle soudních stolic byl průměrný čistý příjem rodičů 37 419 Kč. Jejich průměrná hrubá mzda by tedy v tom případě činila 53 100 Kč a super hrubá mzda 68 800 Kč. Poznámka Super hrubá mzda je...

Celý článek

—————

26.02.2015 11:22

Düsseldorfské tabulky 2015

Že by už konečně někomu došlo, že zákon o dani z příjmu je zjevně diskriminační, kdy pouze rodič pečující o dítě může uplatnit odpočet daně na dítě (daňový bonus), přestože druhý rodič (zde převážně rozvedený otec) péči o dítě vynahrazuje plněním výživného? Tak toho se rozhodně nemusíte...

Celý článek

—————

04.02.2014 20:42

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2013

Právní jistota je jeden ze základních principů právního státu. Každý by tedy měl vědět, na co přesně má právo a obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. Kromě obecných frází v novém Občanském zákoníku zde však nejsou žádná pravidla pro určování vyživovací povinnosti. Výživné je tak...

Celý článek

—————

17.05.2013 10:47

Vymáhání dlužného výživného snadno a zdarma?

V různých diskusích se často objevují dotazy samoživitelek, jak z otce vytřískat dlužné výživné, když nikde nepracuje, nemá žádný majetek nebo je třeba díky špatnému podnikatelskému záměru zadlužen až po uši. To je skutečně velký problém, protože stát s matkami (přesněji...

Celý článek

—————

21.04.2013 13:26

Desatero kvalitních znaleckých posudků

Je veřejným tajemstvím, že o opatrovnických sporech rozhoduje jinde nepoužitelný soudcovský odpad. Obzor těchto „profesionálů“ je omezen totalitní pověrou o „lepším rodiči“, a protože v demokratické společnosti jde o zjevný nesmysl, jsou na jeho obhajobu alibisticky prováděny znalecké posudky...

Celý článek

—————

20.04.2013 12:38

Rakouské tabulky výživného

Ty zde již byly zveřejněny v době, když se bývalá ministryně zlovůle Kovářová snažila zavést tento model výpočtu výživného. Použitý materiál je několik let starý, ale protože nemůžeme srovnávat čísla (Eura) a jde jen o způsob výpočtu, tak to nevadí. Základem pro výpočet výživného je analýza...

Celý článek

—————