O čem se nikde nepíše

11.02.2013 17:55

Přenesení vyživovací povinnosti na prarodiče

Agresivita rozvodového průmyslu v čele s opatrovnickou stolící stupňuje a zdá se, že se tyto lidské hyeny nezastaví před ničím, dokonce ani před terorem důchodců. Jsme na vaší straně, říkají bulvární televize, ale ve skutečnosti však jde o skrytou reklamu rozvodového průmyslu....

Celý článek

—————

09.02.2013 17:01

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2012

Právní jistota je jeden ze základních prvků právního státu. Každý by měl vědět, čeho se může spravedlivě domáhat nebo obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. V České republice však neexistují žádná pravidla pro určování výživného. Výživné je tak určováno jen podle momentální nálady soudní...

Celý článek

—————

03.02.2013 15:50

Německé tabulky výživného 2013 – Düsseldorfer Tabelle 2013

V České republice neexistují žádná závazná pravidla pro určování výživného. Výživné v jednotlivých případech vypočítávají soudní stolice jen podle svojí momentální nálady, ačkoliv k tomu podle Ústavy ČR nejsou povolány. Je zde udržován mýtus, že rozvedený otec musí za všech okolností...

Celý článek

—————

03.09.2012 13:56

Zanedbání povinné výživy nemůže být trestným činem

Vylučuje to svým odst. 2 § 21 sám nový Trestní zákoník! Trestní zákoník § 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe  (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých...

Celý článek

—————

23.07.2012 14:47

Justiční děti

V různých internetových diskusích o výživném (např. Výživné. info) se stále více ukazuje, že určení doby, do kdy trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem, je obrovský problém. Na Adikii k této otázce najdete širší vysvětlení v článku Do kdy trvá vyživovací povinnost...

Celý článek

—————

16.03.2012 13:44

Jak rozhodovaly soudy o výživném v roce 2011

V aplikaci Ministerstva spravedlnosti InfoData byl zveřejněn přehled rozhodování soudů o výši výživného v roce 2011. To už není jen „nezávazný pokyn“, jak soudci ve snaze udržet svoje koryta participací na porozvodových hádkách o výživné označují Metodický pokyn Ministerstva...

Celý článek

—————

22.02.2012 22:35

Umíme spočítat jak splácet neuhrazenou povinnost, ale povinnost vypočítat neumíme

V České republice není žádný zákon o výživném a Metodický pokyn na sjednocování rozhodování sodů v otázce výživného.pdf (191,6 kB) (tabulky výživného) soudci nepovažují za závazný. Soudci tak v hrubém rozporu s čl. 4 Listiny základních práv a svobod stanovují vyživovací...

Celý článek

—————

23.01.2012 00:45

Jak rozhodovaly soudy o výživném roce 2009 a 2010

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tabulky výživného, ale naprosto žádný soudce se tím neřídí. „Je to jen pokyn a ten pro nás není závazný“, říkají „nezávislí“ soudci. To však není úplně pravda. Pokyn se totiž jmenuje „Metodický pokyn na sjednocování rozhodování soudů v otázce...

Celý článek

—————

15.09.2011 15:45

Český zmetek rakouských tabulek versus francouzské tabulky -- I. část

Záměr byl stejný, ale výsledek je propastně rozdílný. Tak by se dal stručně charakterizovat rozdíl mezi francouzskou a naší justicí v otázce výživného. Nutno však upřesnit, že naše justice je zarytým odpůrcem jasných pravidel pro určování...

Celý článek

—————

12.09.2011 21:44

Francouzské tabulky výživného – hanba pro českou justici

Zdroj Google (Kliknutím na odkaz se zobrazí zdroje, ze kterých byly informace čerpány.)  Originál tabulky výživného Originál prováděcího předpisu k tabulkám výživného Online kalkulátor výživného (V textu je zmíněna pomocná tabulka, na základě které se francouzská...

Celý článek

—————