27.03.2014 17:48

Několik let přísně utajované autoritativní rozhodnutí

Právo dítěte na výživné od rodičů má nepochybně přednost především, to ale nelze chápat jako přednost absolutní, tedy jako přednost před základními lidskými právy rodičů. Kromě soudních stolic, které mají svůj nehorázný plat zaručený až do důchodu, si dnes nikdo nemůže být jistý svým příjmem ani několik měsíců dopředu. Nezřídka tak dochází k situaci, kdy se na straně rozvedeného otce sníží příjem nebo se dokonce jako nezaměstnaný sám stane sociálně potřebným, a tak se není schopen podílet na výživě dítěte tak jako dříve. Ačkoliv je to k nevíře, i rozvedený otec má ve smyslu čl. 10 odst. 1 LZPS právo na lidskou důstojnost.

Listina základních práv a svobod

Článek 10

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Protože není grázl a nechce být označen za neplatiče výživného, snaží se tedy situaci vyřešit podáním návrhu na snížení výživného, kdy předchozí rozhodnutí o výživném lze změnit jedině novým rozhodnutím. Jinou možnost ani nemá, kdy jakákoliv dohoda s matkou je právně bezvýznamná a ve většině případů naprosto nereálná, především protože zde nejsou žádná pravidla pro výpočet výživného, o která by se rodiče při uzavírání dohody mohli opřít. A ruku na srdce, komu by se také líbilo mít méně peněz pro dítě než doposud?!

Ačkoliv mají všechny soudní stolice plnou hubu „zájmů dítěte“ a nová úprava výživného rozhodně není složitý právní problém, je zde zcela běžnou praxí, že se takové řízení táhne i několik let. Tak dlouhá právní nejistota ve výši výživného je pro oba rodiče a jejich dítě naprosto nepřijatelná! Z logiky věci by však měl být rozvedený otec podáním návrhu na snížení výživného automaticky chráněn před porušením jeho základního práva na lidskou důstojnost - před povinností plnit výživné, které objektivně není schopen plnit. Například při podání návrhu na exekuci, je dlužník v průseru už dnem podání návrhu a ještě o tom ani zdaleka neví. V daném případě jsou však matka i dítě jako účastníci řízení od samého počátku srozuměni s tím, že se rozvedený otec dostal do nějaké složité situace, pro kterou není schopen se podílet na výživě dítěte tak jako dříve. Neměl by tedy být problém to brát v úvahu a přizpůsobit tomu výdaje. Ve skutečnosti je to však problém pouze na straně rozvedeného otce, protože po celou tu dobu je stále v platnosti předchozí rozhodnutí o výživném a pokud se rozvedený otec byť jen jednou o několik dnů opozdí s platbou výživného, je vystaven exekučnímu ožebračení. Pokud se s platbou výživného opozdí 4 měsíce za sebou nebo platí snížené výživné podle svých aktuálních možností, je dokonce vystaven celosvětově raritní trestně právní šikaně jménem zanedbání povinné výživy

Říká se, že žijeme v právním státě, tedy není možné, aby měl někdo více či méně práv než druhý, zejména když se jedná nejbližší osoby (rodič – dítě). Nepochybně tedy musí existovat nějaké řešení této pro všechny strany sporu zapeklité situace. Při pohledu do Občanského soudního řádu se jedno takové řešení nabízí, už jen samotným názvem.

Předběžná opatření

§ 74

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Co všechno lze předběžným opatřením navrhovat (žádat), není (a ani nelze) zákonem taxativně vymezit. O několik paragrafů dále je tedy uvedeno několik typických příkladů a jedním z nich je právě výživné.

§ 76

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby

a) platil výživné v nezbytné míře;

V souvislosti se změnou příjmu rozvedeného otce je tedy zcela nepochybně potřeba velmi rychle zatímně stanovit výživné tak, aby bylo plněno v nezbytné míře a nedošlo k porušení jeho práva na lidskou důstojnost platbami nepřiměřeně vysokého výživného, nebyl vystaven exekučnímu ožebračování či trestně právní šikaně.

Poněkud nejasná je druhá podmínka, neboť nikde není řečeno, zda je tím myšleno ohrožení budoucího rozhodnutí, kterým celé řízení skončí nebo nějaké již dříve vydané rozhodnutí (např. předchozí rozhodnutí o výživném).  Ať tak nebo tak, budˇje ohrožen výkon předchozího rozhodnutí, protože rozvedený otec objektivně není chopen plnit výživné podle tohoto rozhodnutí nebo je ohrožen výkon budoucího rozhodnutí, protože pokud by po celou dobu plnil výživné podle předchozího rozhodnutí a novým rozhodnutím by pak došlo ke snížení výživného, mohl by si s ním už leda jedině vytřít konečník, protože spotřebované výživné se v případě nezletilých dětí nevrací.

Zde stojí za zmínku „geniální“ rada advokátky Luňáčkové z právní poradny Střídavky, "aby si rozvedený otec vzal půjčku a do nového rozhodnutí o výživném platil výživné podle předchozího rozhodnutí", a tím se vyhnul exekučnímu ožebračení či trestně právní šikaně (videozáznam diskuse cca 45 min. ZDE). Vězte, že tak „vzácné“ rady rozhodně nejsou zadarmo!

Jakkoliv skvěle vypadá možnost rozvedeného otce řešit uvedenou zapeklitou situaci při snížení příjmu předběžným opatřením, výklad zákonů je zde na vaginální justici a předběžná opatření na „plnění výživného v nezbytné míře“ jsou určena pouze pro rodiče s vagínou, zatímco rodičům s penisem jsou s  více či méně hloupým odůvodněním zásadně zamítány. Jeden takový příklad najdete v  „IX. dílu – Usnesení o vydání předběžného opatření“ na záložce  PŘÍBĚH .

Až do loňského roku, kdy v naší rodině došlo k tragické události, jsem si myslel, že je to skutečně dáno naším největším rodičovským hendikepem - penisem. Dědu manželky postihla těžká mozková mrtvice, při které ochrnul na polovinu těla, nebyl schopen psát a nemohl ani mluvit. S ohledem na naší finanční situaci, kdy jsem ožebračován vlastním synem, jsme tak dlouhodobě nebyli schopni hradit poplatky za nemocnici, nájem za dědečkův byt apod. Zde musím vyzdvihnout mobilního operátora T-mobile, který nedělal žádné problémy s okamžitým zrušením smlouvy bez doplatku za její předčasné ukončení, přestože jsme neměli žádný doklad, který by nás opravňoval dědečka zastupovat, a stačila pouze lékařská zpráva. Pokud bychom situaci neřešili, dříve nebo později by tak dědeček nejspíše skončil v exekuci, s odpojeným plynem a elektřinou, přestože měl dostatečně velký důchod, ze kterého si mohl tyto náklady v pohodě hradit, jenže ten nám pochopitelně nikdo do ruky nedal. Manželka tedy podala návrh, aby byla ustanovena jeho opatrovníkem, což není otázka několika dnů, proto zároveň podala návrh na předběžné opatření, aby za dědečka mohla obstarávat naléhavé úřední věci. Vše bylo podloženo lékařskými zprávami a potvrzením o finanční situaci naší rodiny. Když pak manželce přišlo zamítnutí návrhu na předběžné opatření s tím, že "neprokázala naléhavost jeho vydání", utvrdil jsem se v názoru, že problém rozvedených otců nespočívá v jejich pohlaví, ale že zde o lidských životech skutečně rozhoduje ten nejhorší mravní lidský odpad.

Ani to však neznamená, že by se rozvedení otcové měli jen tak vzdát svých základních lidských práv a neměli aktivně čelit zlovůli. Nedávno se tak ke mně dostal jeden případ zamítnutého předběžného opatření na snížení výživného, kde rozvedený otec příliš nechápal odůvodnění, ačkoliv to rozhodně není "nováček". A to jsem opravdu nevycházel z údivu, protože tentokrát si s tím soudní stolice opravdu dala práci a kromě obvyklých žvástů, proč nejde výživné snížit předběžným opatřením, ještě přidala návod, jak se to má správně řešit, včetně odkazu na příslušné rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího stolice. 

  
Soudní stolice tedy velmi dobře pochopila, co účastník řízení svým návrhem sleduje, a dle § 41 odst. 2 Občanského soudního řádu tak také měla jeho návrh posoudit, bez ohledu na skutečnost, že požadovaný úkon nesprávně označil, zejména pak v situaci, kdy není zastoupen advokátem.

Úkony účastníků

§ 41

(2) Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Zamítnutí návrhu tedy rozhodně nebylo na místě a hned jsme v tomto smyslu podali odvolání. Zde opět mátě důkaz, že o našich životech rozhoduje nejhorší mravní lidský odpad, jehož jediným zájmem je škodit lidem!

Vyhledat zmínění rozhodnutí Krajské stolice v Ostravě nebylo až tak složité. O to složitější bylo dohledat „autoritativní rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší stolice pod č. 116/2011. Rozhodnutí a stručný návod jak postupovat najdete na stránce VÝŽIVNÉ v Judikátech pod názvem Jak postupovat při snížení či ztrátě příjmu, aby do nové úpravy výživného nedocházelo k navyšování dluhu na výživném, exekučnímu ožebračování a trestně právní šikaně výživou povinného rodiče,

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!