20.02.2014 19:41

Nový smeták – stále stejná špína

Koncem ledna tohoto roku došlo ke změně ve vedení exekuční mafie. Zločinec Jiří Proška zřejmě pochopil, že po strmém pádu zločinecké ODS už nad exekuční mafií nikdo nebude držet ochrannou ruku a tak se raději stáhl do ústraní. Údajně ze zdravotních důvodů. Novým šéfem exekuční mafie se tak stal jakýsi „magistr“ David Koncz, student Právnické fakulty v Plzni (1993 – 1998). Mimochodem ve stejnou dobu zde studoval právo i homosexuální deviant Pospíšil, ale nejspíše to bude jen náhoda, že se oba studenti věhlasné právnické fakulty významně zapsali do dějin legálního ožebračování občanů tohoto státu. Přesuny ve vedení exekutorské mafie se jejím podšéfem stal jakýsi „magistr“ Michal Rudý (více ZDE).

Proč si všichni zmrdi myslí, že se na jejich zločiny zapomene?!

Mafián Rudý byl první exekutorský zločinec, se kterým jsem se jako čerstvě rozvedený otec měl tu „čest“ seznámit. Po vyrabování bytu bývalou manželkou Monikou Mesznerovou jsem se totiž ocitl v majetkových poměrech bezdomovce a vcelku logicky jsem nebyl schopen řádně platit ani naprosto zanedbatelné výživné 8 500,- Kč měsíčně, stanovené z fiktivního přijmu podle § 85a zákona o rodině. „Laskavá“ soudní stolice Winklerová (dříve Zemanová) pak naznala, že když nemám postel, kam bych složil hlavu ani hrníček na čaj, že je opravdu na místě výživné snížit na směšných 6 500,-Kč měsíčně. Tím tedy došlo k tomu, že mi exekutor Rudý zabavil více, než byl skutečný dluh. Slušně jsem jej tedy požádal, aby mi přeplatek výživného milostivě vrátil. Uběhl týden, měsíc, …. Ani přes opakované urgence jsem od něj nedostal jedinou korunu. Tož jsem se tedy obrátil na udatné pomáhače, kteří věc začali zdráhavě prověřovat (nutno brát v úvahu, že já jsem ten zločinec, kdo neplatí výživné a exekutor je jen vykonavatelem práva) a světe div se, do dvou dnů jsem měl peníze doma.

Za novým „smetákem“ ve vedení exekutorské mafie však zůstává stále stejná „špína“ a to nejen personální.  

Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit

Exekutorská komora ČR je apolitickou organizací. Domnívá se proto, že jí nepřísluší jakkoliv komentovat kvality návrhu, který dnes hnutí Úsvit představilo na tiskové konferenci. S tímto návrhem nebyla stavovská organizace soudních exekutorů předem seznámena a nezná podrobnosti, žádný politický subjekt ani zákonodárce s ní tento záměr dosud neprojednal. Pokud však zákonodárce stanoví, že soudní exekutoři mají působit na základě místní příslušnosti, bude toto akceptováno.

To je od nového šéfa exekutorské mafie sympatické, že bude akceptovat případné změny v zákonech, ačkoliv jejich podobu s exekutorskou mafií předem nikdo nekonzultoval, jako tomu bylo za vlády zločinecké ODS. Ještě sympatičtější by však bylo, kdyby exekutorská mafie akceptovala nálezy Ústavního stolce, které jsou podle Ústavy ČR pro všechny závazné a nesrala na ně jako doposud!

Vysloveně štvavá kampaň hnutí Úsvit proti nehorázným ziskům exekuční mafie je podle jejího nového šéfa nepravdivá a populistická. Vždyť už jednou došlo ke snížení nehorázných zisků exekuční mafie a například na Slovensku jsou občané ožebračováni řádově mnohem více.

Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit

Pokud jde o údajně připravovaný návrh týkající se úpravy nákladů na vymáhání bagatelních pohledávek, pravděpodobně se nejedná o sdělení směrem k Exekutorské komoře ČR a jejím členům. Vždyť odměna soudního exekutora činí v případě úhrady do 30 dnů od zahájení exekuce u nízkých částek do 10.000 Kč pouhých 1.500 Kč, což je suma srovnatelná s odměnami ve Francii, Maďarsku nebo Polsku. Naopak Slovensko má řádově vyšší odměny. Odměny soudních exekutorů v ČR byly takto sníženy v roce 2012.

Více zde Exekutorská komora Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit

Nejkřiklavější zločiny exekutorské mafie občas proniknou i přes zaprodané novinářské kanálie, ale tyto "naprosto ojedinělé" excesy nelze házet pouze na hlavu exekuční mafie.

Z drobného nedoplatku byl rázem exekuční výměr na 11 tisíc. Zasáhl až Ústavní soud

Ústavní soud v prosinci definitivně zrušil exekuci vedenou kvůli pár korunám proti dlužnici, která již za své pochybení uhradila mnohatisícové částky. Omylem jí chybělo doplatit 236,50 Kč. Exekutor si počkal a za pár měsíců jí přes okresní soud za nedoplatek nasolil 11 400 korun. Martina P. z Kostelce nad Černými lesy nakonec spor vyhrála, avšak až po třech letech u Ústavního soudu (ÚS).

A už dost! pravil ÚS

„ÚS již mnohokrát prohlásil, že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecným soudům přehnaně formalistický přístup za použití sofistikovaného odůvodňování zřejmé nespravedlnosti. Obecný soud není absolutně vázán doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona nebo některý z principů,“ konstatoval v rozhodnutí ÚS.

Exekutoři to zkoušejí dál

Je očividné, že si pramálo dělají z toho, že Ústavní soud již opakovaně zdůraznil, jak praví i u tohoto případu, že některé případy se nemohou soudit jen stroze doslova podle paragrafů, ale chce to i trochu zdravého rozumu.

Právo nyní registruje případy, kdy někteří věřitelé a vymahači nerespektují ani relativně novou zákonnou povinnost předžalobní výzvy dlužníkovi, a rovněž se seznamujeme s případy, že někteří exekutoři neslučují typizované vícenásobné exekuce, když jde o jednoho dlužníka a jednoho stejného věřitele. Přitom jim to nařizuje zákon. Jenže více čísel spisů – více na odměnách. A když se lidé nebrání, tak proč na tom nevydělat…

Více zde Novinky.cz Zasáhl až Ústavní soud

Ale hovno dost! Tohle už Ústavní stolec prohlásil mnohokrát, a pokud bude jeho šéfem zločinec Rychteský, který údajně nemá žádný nástroj na vymožení pro všechny závazných nálezů Ústavního stolce, a soudní stolice nebudou za tyto excesy trestně stíhány pro maření úkolu veřejného činitele, tak se tyto případy budou opakovat stále dokola!

Více zde Není obtížné si představit, že nebudete překvapeni!

Tak hrubému nařečení se brání i exekutorská mafie. Navíc jsou to vysloveně „srdcaři“ a v mnoha případech se dokonce vzdají svojí zcela oprávněné odměny.

Ústavní soud ČR se vymezil proti postupu exekučního soudu

Soudní exekutor nerozhoduje o výši dlužné částky. Výhradním iniciátorem exekuce je věřitel, který podává návrh na její nařízení. Pokud se rozhodne zažalovat částku 28,5 Kč a soud jeho návrhu vyhoví, jedná se o nezpochybnitelný nárok a rozhodnutí. Soudní exekutor pak musí exekuci vykonat, nepřísluší mu jakkoliv zpochybňovat či suplovat roli soudu. „Problematika takzvaných bagatelních pohledávek Exekutorskou komoru trápí. Skutečně není možné, aby věřitelé zadarmo zahajovali skrze soudy nákladný proces exekuce pro velmi malé částky. Soudní exekutor, kterého soud následně pověří provedením exekuce, sice ví, že řízení je de facto zbytečné, nicméně ho musí provést, jinak by byl kárně stíhán. Navíc je nucen v případě exekucí ukončených bez vymožení pohledávky, zejména z důvodu nemajetnosti dlužníka, nést náklady řízení ze svého,“ vysvětluje nový prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz

Podle názoru Exekutorské komory ČR existují případy, kdy se soudní exekutor ze zvláště solidárních důvodů může vzdát nároku na svou odměnu. V minulosti se tak stalo např. v případě manželů, kteří přišli o syna při tragické nehodě autobusu u Nažidel v roce 2003, nebo v řízení, jež soud nařídil vykonat proti dlužníkovi, který svůj postižitelný majetek nabyl z finančního narovnání z Česko-německého fondu budoucnosti jako vězeň koncentračních táborů. Aktuální případ z tohoto týdne se zase týká shovívavého odpuštění odměny soudním exekutorem v řízení, v němž věřitel konal nečestně proti dlužníkovi a zahájil proti němu exekuci kvůli bagatelnímu dluhu, který již byl uhrazen. Týden poté, co soud exekuci nařídil, vyšla tato skutečnost najevo, soudní exekutor z Prahy 10 okamžitě zastavil řízení a neúčtoval si žádnou odměnu ani náhrady hotových výdajů. Podobně mohlo být postupováno i v případě, o němž rozhodoval Ústavní soud ČR.

Exekutorská komora

Více zde Ústavní soud ČR se vymezil proti postupu exekučního soudu

Jako všude i mezi exekutorskými mafiány se najdou „černé ovce“ jako Podkonický, který se rozhodně nechce vzdát svojí odměny, ačkoliv i věhlasný advokát největších zločinců Sokol se vzdal 50 % svojí odměny za formulářovou žalobu, jejiž vypracování mu trvalo maximálně 5 minut.

Týraná žena je obětí podvodu s občankou, exekutor Podkonický jí neslevil nic

Bezprecedentní případ Jaroslavy Čihákové z Prahy, kdy na její ukradenou občanku někdo před lety nadělal stotisícové dluhy, zdaleka nekončí. Na jméno této v minulosti týrané ženy vznikly podvodem obří dluhy ve výši 700 tisíc za jízdy načerno, kterých se nedopustila. Vyhrocené životní okolnosti, kdy se musela skrývat, a jeden formální právnický přešlap způsobily, že se soudně už nemůže bránit.

Věřitel, dopravní podnik, jí už pokuty, zaviněné nezjištěnou osobou, odpustil. Advokát dopravního podniku Tomáš Sokol přistoupil na 50procentní slevu ze své odměny. Jen exekutor Juraj Podkonický nic neslevil. Přitom ale suverénně porušuje zákon. Na Čihákovou vede desítky exekucí pro to samé. Spojil jich pár, ale na zbytek nereflektuje, ačkoliv mu to zákon nařizuje.

Více zde Novinky.cz Týraná žena je obětí podvodu s občankou

Jakkoliv se tento případ zdá být složitý, na jeho vyřešení stačí obyčejný selský rozum. Jestliže někdo ztratí občanský průkaz a ztrátu oznámím na příslušeném úřadě, pak nemůže odpovídat za případné škody vzniklé zneužitím průkazu! V údajném právním státě je však všechno jinak!

Šizuňkům krádeže v klidu procházejí, právo se vytrácí

Běžní lidé, které někdo jednoduše a prokazatelně okradl o desetitisíce až milióny, se odškodnění obvykle právní cestou nedomohou. Šizuňkům to prochází tak lehce, že se nemusejí skrývat ani kdesi v zámoří. Když už padne soudní rozhodnutí o tom, že jeden má zpátky vrátit peníze, které sebral druhému, tak v praxi je verdikt soudu často jen cár papíru se státním znakem. Jednotlivé případy z posledních let mají jedno společné – do očí bijí tím, jak snadno vyšumí do ztracena.

Exekuční výměr jen cárem papíru

Někteří z poškozených se u soudu už dávno domohli exekučního titulu, to znamená, že soud uznal nárok lidí, že Václav K. jim musí peníze vrátit. Místně příslušný exekutor nic nevymohl a ani to podle poškozených nezkoušel. Václav K. je účelově registrován na obecním úřadě, jako by šlo o bezdomovce. Tím ale rozhodně není. Poškozeným se před očima prohání v luxusním autě.

Více zde Novinky.cz Šizuňkům krádeže v klidu procházejí, právo se vytrácí

V údajném právním státě je skutečný podvodník naprosto „vysmátej“ a exekuční mafie se ukájí na nevinných lidech nebo na nešťastných rozvedených otcích!

Podle exekuční mafie se údajně osvědčilo zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného. Tedy alespoň takto o tom hovořily novinářské kanálie Aktuálně.cz a femonacistická veřejnoprávní VAGINA TV (s tímto naprosto přiléhavým označením jako první přišel spolek otců K213). Ačkoliv řada z nás jistě nehýká blahem, že se stal prezidentem právě Zeman, v jedné věci mu však musíme dát zcela za pravdu.

Z projevu Zemana při jmenování do funkce prezidenta

Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mně připomínají Čapkovu definici literárního kritika. Jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl.

Exekutoři zabavili 2000 řidičáků. Funguje to, říkají

Praha - Exekutoři loni nařídili více jak dvěma tisícům neplatičů výživného, aby na obecním úřadě odevzdali řidičský průkaz. Dlužníci pak nesmí řídit do doby, než dluh začnou splácet. Tuto pravomoc dala exekutorům novela exekučního řádu od ledna 2013.

Novinka podle exekutorů na dlužníky zabírá. "Vymahatelnost u výživného stoupla díky tomu, že je možné zabavovat řidičské průkazy," potvrdil online deníku Aktuálně.cz prezident Exekutorské komory David Koncz.

Komora sice podle něj nemá přesnou statistiku, kolik dlužníků po zabavení řidičského průkazu splatilo, nebo alespoň začalo splácet dlužné výživné, reakce mezi exekutory jsou ale pozitivní. "Tento nástroj funguje, zabavení je motivací k zaplacení dluhu," říká Koncz.

Mnoho dlužníků se podle Koncze pohybuje v takzvané šedé zóně. Přestože vydělávají, oficiálně své příjmy - většinou právě kvůli exekuci - nepřiznávají. "Spousta takových lidí pak potřebuje ke své další činnosti řídit auto, ať už na samotný výkon práce, nebo jen na dopravu do práce," vysvětluje Koncz.

Zdroj Aktuálně.cz Exekutoři zabavili 2000 řidičáků. Funguje to, říkají

Právě tento článek je přímo ukázkovým příkladem toho, o čem hovořil prezident Zeman. Kdejaká novinářská kanálie píše o věcech, aniž by o tom vůbec něco věděla, ověřila si, zda jsou poskytované informace pravdivé, natož pak, aby se dopracovala do hloubky věci.

Spousta takových lidí potřebuje ke své další činnosti či na dopravu do práce řídit auto,“ vysvětluje šéf exekuční mafie Koncz. Pokud si je však vědom, že tito lidé potřebují řídit auto ke svojí další výdělečné činnosti nebo na dopravu do práce (tedy získávání prostředků pro řádné plnění vyživovací povinnosti), pak se tím dopouští nabádání k trestnému činu zneužívání pravomoci úřední osoby a vydírání, neboť tím nabádá k hrubému překračování platného exekučního řádu, který právě v tomto případě zabavení řidičáku vylučuje!  

Exekuční řád

§ 71a

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění,

Proč však šéf exekuční mafie mluví o „lidech“, když jde výhradně o rozvedené otce?! To se dozvíme až od druhé novinářské kanálie veřejnoprávní VAGINA TV na samotném konci její reportáže.

Exekutorská mafie totiž usiluje o možnost zabavovat řidičské průkazy všem dlužníkům!

To je vcelku logické, protože pokud žijeme v právním státě, pak nemůže být zabavováním řidičáků vydírána jen určitá skupina občanů – rozvedení otcové, ale stejným způsobem musí být přistupováno ke všem dlužníkům! A věřte tomu, že tato píčovina lehce projde přes vládu Ozubené plešky, protože se za tím skrývá boj s „šedou ekonomikou“. Jestliže občané ve volbách stále dokola dávají svůj hlas zmrdům, kteří se až doposud podíleli na „rozvoji“ našeho "právního státu", pak se také musí smířit s tím, že se zde všechno dělá tak nějak jinak, s „šedou ekonomikou“ se bude bojovat vydíráním a „občas“ to holt někdo z nich šeredně„odskáče“, ačkoliv žádný dluh nemá a někdo zneužil jeho doklady nebo jen zapomněl zaplatit jednu složenku.  

Exekuční mafie údajně nemá přesná čísla o tom, v kolika případech bylo zabavení řidičského průkazu úspěšné. Tohle však mohou vykládat pouze dementním novinářským kanáliím, které jim to pochopitelně baští i s navijákem.

Exekuční řád

Rejstřík zahájených exekucí

§ 35a

(1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje a spravuje ministerstvo.

(2) Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisuje soud nebo exekutor způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku vymažou po uplynutí 25 let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i).

§ 35b

(1) V rejstříku zahájených exekucí se vedou údaje v rozsahu

a) označení exekutora, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení,

b) označení exekutora, který exekuční řízení vede nebo vedl, je-li odlišný od exekutora podle písmene a),

c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,

d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,

e) označení oprávněného a povinného,

f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena,

g) datum zahájení exekučního řízení,

h) datum, kdy nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) (dále jen „doložka provedení exekuce“),

i) datum skončení exekuce.

Pokud jde o čísla, tak "poněkud" lépe si reportáž připravila veřejnoprávní VAGINA TV. Otázkou však je, zda lze z uvedených čísel hovořit o nějakém „osvědčení se“ zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného.

„Když je auto více než dítě, zabavení řidičáku funguje na 100 %.“
říká veřejnoprávní VAGINA TV.

2 000 zabavených řidičáků, přičemž ani exekuční mafie není schopna říct, v kolika z těchto případů se skutečně podařilo celé dlužné výživné vymoci (tedy nikoliv pouze několik splátek!) a minimálně jeden případ z toho je předmětem dalšího řízení o jeho neoprávněném zadržení!

170 000 dětí však stále zůstává bez výživného!

Když se na základní škole probírala procenta, redakce VAGINA TV tedy nejspíše chyběla, protože v tomto případě je úspěšnost pouze 1,17 % ! Pokud máte opravdu silný žaludek a nevadí vám pohled na nechutnosti, můžete se na celou reportáž veřejnoprávní VAGINA TV podívat ZDE.

V reportáži veřejnoprávní VAGINA TV zazněla také jedna klíčová věta, které naprosto jasně ukazuje nezměrnou hloupost novinářských kanálií a zvrácenost současného systému.

„Dříve mohl stát potrestat neplatiče výživného zabavením majetku nebo vězením.“

A přesně o tom to celé je! Podle současného zločinného sytému je jediným cílem neplatiče potrestat! Pochopitelně, že neplacení výživného je hanebné, avšak cílem nemůže být potrestání neplatiče, ale v první řadě vymožení práva! Právě tento cíl se při současných exekučních nákladech povinného absolutně vytrácí!

Jedinému, komu se tedy zabavování řidičských průkazů osvědčilo, je exekuční mafie, která má  za odeslání jednoho emailu na evidenci řidičů zisk řádu stovek tisíc, jako v případě pana Tomáše R., který se objevil v reportáži veřejnoprávní VAGINA TV. Jenže tuhle „drobnost“ novinářské kanálie vystřihly!  

Dobře míněná rada Adikie pro všechny novinářské kanálie

Milé novinářské kanálie

Dříve, než se pustíte do nějaké reportáže, nejdříve si o daném problému něco nastudujte. Při získávání informaci si je ověřujte raději u několika na sobě nezávislých zdrojů. Pak si všechno v klidu srovnejte v hlavě a teprve potom se můžete pustit do sestavení článku či reportáže.

V opačeném případě se vystavujete riziku, že z pohledu diváka budete vypadat jako vaše kolegyně z veřejnoprávní VAGINA TV!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně "nejlepší" 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE