10.06.2014 20:51

Pro rozvedené otce je střídavá péče o děti jen cestou k neplacení výživného

V souvislosti se střídavou péčí o děti tato „argumentace“ nikoliv poprvé zazněla při rozhovoru s vypravěčkou lidsko-právních pohádek Šimáčkovou po vyhlášení „průlomového“ nálezu ke střídavé péči. Video ZDE čas 22:00

Je docela úsměvné, že tento „argument“ zaznívá právě ze strany „platebních míst“, které neustále vyvíjejí tlak na zvýšení výživného (v tuto chvíli připusťme, že pouze v zájmu dětí), a musí jim tak být naprosto jasné, že je to protimluv. Pokud by jedinou motivací bylo neplacení výživného, musel by být otec jedině blázen, aby se domáhal střídavé péče o děti, protože by tak za děti zaplatil mnohem více.

Jak je tedy možné, že se zde tato naprosto absurdní myšlenka stále objevuje? Na vině jsou samotní rozvedení otcové, přesněji vymývači mozků, kteří šíří naprosto stupidní úvahy o neplacení výživného, přičemž ani zdaleka nejde jen o právní stránku věci (vymahatelnost výživného).

Například v pořadu Držte hubu s Jílkovou na téma výživné vymývač mozků Hodina uvedl:

„Stát by neměl rozvedeným rodičům určovat výživné a měl by ponechat pouze na jejich úvaze, jak budou svoje děti živit.“

Více ZDE

Tohle ještě nic není proti tomu, co se můžeme dočíst na stránkách otcovského spolku K 213.

„A my tvrdíme, že placení výživného jedním (nebo i oběma) z rodičů je až ta nejzazší možnost, když všechny ostatní selhaly (a prvotní by zcela jistě měla být osobní péče a přirozené sdílení životní úrovně soužitím s dětmi - tedy i po rozvodu nebo rozpadu, např. formou střídavé péče)….. a kdo nic nemá - tam, jak známo - ani smrt nebere.“

Více ZDE

 Byť se oba vymývači mozků na „podstatě“ vzácně shodují, jejich „motivace“ jsou extrémně odlišné. Vymývač mozků Hodina hovoří z pozice otce, pro kterého jakékoliv výživné v zásadě není problém, a jeho „motivací“ je skrze výživné nezvyšovat životní úroveň „platebního místa“.  V druhém případě je zase „motivací“ obludná myšlenka, kterou kritizujeme v případě „platebních míst“, že osobní péčí lze vynahradit výživné. Doposud nám totiž nikdo neřekl, kde lze za „osobní péči“ koupit nové boty pro děti apod.

Sice všichni chápeme „motivaci“ vymývače mozků Hodiny, o to méně lze najít pochopení pro očividnou neznalost Fialy, co vlastně taková osobní péče o děti obnáší. Pokud však připouštíme veřejné šíření těchto stupidních názorů, tak se ale nemůžeme divit, když se zde objevují naprosto nesmyslné argumenty odpůrců širšího uplatněné otců na péči o dítě.

Stupidní názory vymývačů mozků však nepoškozují obraz rozvedených otců jen navenek, ale škodí i samotným otcům, protože mnozí z nich těmto „motivacím“ podlehnou a nejsme pak schopni „táhnout za stejný konec provazu“. Proto jsme také stále v prdeli, na rozdíl od našich slovenských kolegů, kteří placení výživného při střídavé péči o děti  od samého počátku přijali jako naprostou samozřejmost a aktivně to prosazují do zákonů.   

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

V § 24 odseku 2 zmeniť formulácie v tom zmysle, že striedavá odobná starostlivosť je v záujme dieťaťa. Neznamená to, že každý z rodičov sa bude starať o dieťa v rovnakej dĺžke.

zmeniť a doplniť v §62 odsek 6

 Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej  starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje

zmeniť

(6) Vyživovacia povinnosť sa určuje súdom vždy pre obidvoch rodičov s prihliadnutím na majetkové pomery a príjem každého rodiča samostatne, a súd môže prihliadnuť aj na dĺžku alebo intenzitu striedavej osobnej  starostlivosti každého rodiča. S prihliadnutím na možné zmeny v priebehu starostlivosti o dieťa sa príspevky súd môže meniť na návrh jedného z rodičov.

 (7) Na príspevky rodičov je zriadený samostatný bankový účet na meno dieťaťa  s dispozičným právom pre obidvoch rodičov, a aj pre dieťa, v závislosti na veku. Elektronické výpisy o mesačných pohyboch sa povinne doručujú kolíznemu opartovníkovi a obidvom rodičom - kontrola nad účtom a platbami kartou cez SMS/E-mail upozornenia. Nie je možné narábať s financiami zo strany rodičov, (pestúnov a pod.), ani dieťaťa na pobočke bynky v hotovosti oproti podpisovému vzoru.

(8) Manipulácia s finančnými prostriedkami na účte je možná cez internetbanking (sms banking - podľa toho, čo je dostupnejšie). K účtu môžu existovať maximálne tri bankomatové karty - nie debetné, a to pre každého rodiča.  Pre dieťa - bezkontaktná karta typu Bratislavská mestská karta Maestro, VISA Inspire pre bezkontaktné platby a pod. s súdne určeným mesačným limitom na vreckové a platby max. do 20 € podľa výšky limitu.

Šmejdi, to čumíte co?!

Tohle je přesně princip, který „vymyslela“ Adikia a již více jak před rokem jej vtěsnala do návrhu Zákona o výživném. Protože nejde jen o ubytování a stravu, které (pokud pomineme rozdílný příjem rodičů a právo dítěte se podílet na životní úrovni rodičů, bez ohledu na to, u kterého z rodičů se dítě právě nachází) dětem zajišťuje každý rodič samostatně, ale jsou zde ještě další výdaje, na kterých se musí (v poměru svých možností) podílet oba rodiče (škola v přírodě, oblečení, sportovní pomůcky atd.), je tedy naprostý nesmyl, že by se při střídavé péči o děti nemuselo platit výživné. Je však potřeba upřesnit obsah slova „výživné“, které dnes zahrnuje (mělo by zahrnovat) naprosto všechny náklady na dítě, tedy kromě stravy a ubytování i všechny další výdaje (mnohdy i tvorbu úspor, které se díky tomu „prožerou“ a žádné se nevytvoří). Po otcích se pak ještě chce, aby všechny další výdaje hradili nad rámec běžného výživného. Zejména v případě střídavé péče o děti by tedy bylo mnohem vhodnější než o výživném hovořit o „fondu údržby“, který (při stejné životní úrovni obou rodičů) nezahrnuje náklady na stravu a ubytování. Navíc „fond údržby“ dává oběma rodičům dokonalý přehled o tom, kdo z nich a za co utrácí peníze dítěte, což současný systém neumožňuje a vznikají z toho domněnky (často oprávněné), že výživné slouží na „přilepšení platebnímu místu".

Pokud si přesto některý z rozvedených otců myslí, že by se při střídavé péči o děti nemělo platit výživné, měl by si pozorně přečíst kritéria nejlepšího zájmu dítěte, jak je „průlomovém“ nálezu ke střídavé péči o děti definovali vypravěči lidsko-právních pohádek.    

 I. ÚS 2482/13

19. Mezi kritéria, která musí obecné soudy z hlediska nutnosti rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte v řízení o úpravě výchovných poměrů vzít v potaz, patří zejména

(1) existence pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou;

(2) míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče té které osoby;

(3) schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby;

(4) přání dítěte

A co že to říkala na dotaz novinářských kanálií vypravěčka lidsko-právních pohádek Šimáčková?

Obecné soudy musí posoudit, schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho materiální a jiné potřeby. No vidíte a hned je zde jeden „relevantní“ důvod pro zamítnutí střídavé péče o děti. Klidně si tedy myslete, že placení výživného při střídavé péči o děti je naprostý nesmysl. Nezapomeňte to zmínit jak ve svém písemném návrhu, tak i několikrát při ústním jednání, až se budete na základě nového nálezu I. ÚS 2482/13 domáhat revize předchozí úpravy poměrů. Nebojte se toho a jděte do toho, i pokud se vám někdy stalo, že jste nezaplatili řádně výživné, pročež vás musel navštívit exekutorský vymahač nebo jste si byli vypít kávu na místním oddělení pomáhačů, protože jste dlužili výživné více jak 4 měsíce za sebou.

Pak vám snad konečně dojde, kdo vám jen vymývá mozek naprostnými hloupostmi a že cesta k většímu podílu na péči o děti vede přes zásadní reformu justice a jasná pravidla pro výpočet výživného.

  

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.

de můžete psát...


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!