13.04.2017 18:02

Reportáže o zabavování řidičáků neplatičům výživného jsou OK

Na základě stížnosti na pořad České televize „Alimenty za volantem“ (stížnost ZDE) dospěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání k závěru, že jde o zcela standardní reportáž, popisující poměrně věcně různé aspekty vymáhání alimentů na neplatících otcích, s důrazem na možnost odebrání řidičského oprávnění neplatiči a nebylo shledáno žádné porušení zákona o vysílání.

JEDN. IDENT.: 240608 - RRTV

NAŠE Č. J.: RRTV/5313/2017-bur

SP. ZN.: RRTV/2017/164/kro

 

ZASEDÁNÍ RADY: 5-2017/poř. č. 20

VYŘIZUJE: Analytický odbor

DATUM, MÍSTO: 7. 3. 2017, Praha

 

Vážený pane Mesznere,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 5. zasedání, konaném dne 7. března 2017, seznámila s Vaší stížností na provozovatele ČESKÁ TELEVIZE.

Domníváte se, že odvysíláním reportáže Alimenty za volantem, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 29. ledna 2017 od 21:40 hodin na programu ČT1, došlo k porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Svou stížnost jste rozdělil do pěti základních bodů – témat, která podrobně popisujete:

1) Celkově neobjektivní a zavádějící informace v pořadu 168 hodin o účinnosti exekuce pozastavením řidičského oprávnění na vymožení vyživovací povinnosti

2) Nepravdivé informace v pořadu 168 hodin o provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění

3) Neposkytnutí informace, že pozastavení řidičského oprávnění lze nařídit i bez nařízení exekuce tzv. soudním nařízením výkonu rozhodnutí

4) Zamlčování podstaty problému s neplacením výživného

5) Neposkytnutí stejného mediálního prostoru osobám označeným v pořadu 168 hodin jako dlužníci na výživném

Ve věci byla zpracována obsahová analýza, na jejímž základě lze konstatovat, že jde o zcela standardní reportáž, popisující poměrně věcně různé aspekty vymáhání alimentů na neplatících otcích, s důrazem na možnost odebrání řidičského oprávnění neplatiči. Nebylo shledáno žádné porušení zákona o vysílání.

Ve své stížnosti se nad problémem zamýšlíte v širších sociálně-ekonomických souvislostech. Rada však může hodnotit pouze to, co bylo odvysíláno. V reportáži hovoří respondenti, které je v dané problematice možno považovat za relevantní, neboť zastupují profese a organizace s bezprostředním vztahem k věci. Nedá se ani říci, že by reportáž formulovala nějaký radikální názor, že by propagovala ten či onen přístup, jde spíše o věcné shrnutí různých aspektů. Nesouhlas se současným způsobem vymáhání dluhů na otcích je v reportáži zastoupen názorem předsedy Unie otců.

Rada neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední.

Děkuji Vám za Váš dopis, vážíme si Vašeho zájmu o problematiku televizního vysílání. Mohu Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

S pozdravem

Ivan Krejčí

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

originál odpovědi ke stažení ZDE (pdf)

Tomuto výsledku stížnosti se neleze divit, když si rozvedení otcové do vedení Unie otců zvolí náboženského fanatika, který neumí ani pořádně mluvit (tohle si poslechněte, to je opravdu zážitek ZDE) a problému s výživným, s jeho vymáháním, rozumí asi stejně jako takzvaní novináři. Jako argument pak používá přirovnání s jinými dlužníky, proč těm také nejsou zabavovány řidičské průkazy. Právě o to ale exekutorům jde, protože to je snadný výdělek. Stačí poslat jeden email na evidenci řidičů a desetitisíce za náklady exekuce jsou v kapse. Zabavování řidičáků neplatičům výživného je tedy pouze jakási exekutorská promoakce, která má ukázat vysokou úspěšnost tohoto způsobu vymáhání dluhů. Proto se o tom také stále mluví, ale výsledek není nikde vidět.   

Přesně takového člověka média potřebují, aby si splnila vyváženost pořadu a podstata problému zůstala zahalena. Neobstojí ani námitka, že byl zástupce otců sestříhán. Tohle přeci všichni dobře víme a zejména právě předseda Unie otců s tím má bohaté zkušenosti (více ZDE), tak by si měl o to více dávat pozor, co říká nebo rozhovor takovým šmejdům tvrdě odmítnout.  O člověka, který je k tomu schopen jasně a věcně argumentovat nemají zájem viz. následující email, který přišel Adikii.

Smiešková Zuzana ext. Zuzana.Smieskova@ceskatelevize.cz   11. 4. 2017, 11:05

Komu:

infoadikia@seznam.cz

Dobrý den!

Do pořadu Události v ČT připravuji téma výživné vs. odebírání řidičského oprávnění. Sháním člověka, který něco takového zažil… nemáte prosím tip? Popř. nemáte prosím kontakt na pana Tomáše Rychteckého?

Děkuji.

S pozdravem

Zuzana Smiešková
Reportér domácí redakce

Česká televize
Oddělení zpravodajství

Kavčí hory, 140 70 Praha 4
T: +420 261 135 827
M: +420 602 142 371
zuzana.smieskova@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Na to Adikia odpověděla, že se touto problematikou zabývá dlouhodobě (viz. stránky, na kterých si redaktorka ČT našla  emailový kontakt) a je schopna k tomu podat široké informace. Paní redaktorka se pochopitelně už více neozvala.  Tak to se máme zase na ČT na co těšit.

Pravdou je, že se jednalo o zcela běžnou reportáž. A to je právě ten problém, že ve sdělovacích prostředcích jsou šířeny polopravdy nebo dokonce lži a podstata problému s neplacením výživného je zamlčována. Tento výsledek se dal očekávat, ale rozhodně to nebyla zbytečná práce, protože Rada se tím musela zabývat a pokud by rozvedení otcové byli důslední a na každou takovou ohavnou reportáž podali stížnost, brzo by to Radu přestalo bavit a ty novinářské kanálie by sekli přes prsty.   

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ADIKIA PODPORUJE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)