17.01.2014 13:39

Zabavování řidičáků neplatičům výživného má skvělé výsledky

Ačkoliv je mnoho lidí přesvědčeno, že zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného je v rozporu s principy právního státu, kdy neplacení výživného není závažným či opakovaným dopravním přestupkem a rozvedení otcové si stěžují, že je to pouze další nástroj na omezení jejich již tak omezeného kontaktu se svými dětmi, byl tento nástroj na začátku loňského roku zakomponován do Exekučního řádu (a také do Trestního zákoníku). Důvodem byly především skvělé výsledky tohoto nástroje v sousedním Slovensku. Za jeden rok od účinnosti tohoto nástroje pochopitelně nelze dospět k jednoznačnému závěru o jeho efektivitě a právní čistotě, kdy tato věc ještě neprošla lidsko-právním pohledem Ústavního stolce. Slovenští exekutoři však již mají tento nástroj perfektně „zmáknutý“ a přináší to skutečně neobyčejně skvělé výsledky.

Exekútor šliape Jánovi po krku, zobral mu aj vodičák, ktorý nikdy nemal!

Invalidný dôchodca Ján Eliáš (49) z Prakoviec môže prísť o strechu nad hlavou.

Je po mŕtvici a zistili mu aj sklerózu multiplex. Aj preto v roku 2011 prišiel o prácu a zároveň sa omeškal s platbou výživného na dospelú dcéru. Hoci dlh vo výške 240 € jeho manželka do pol roka uhradila, exekútor mu teraz strhne až 2 600 €. Ťažko chorému mužovi na vozíku príkazom zadržal aj vodičák, ktorý, mimochodom, nikdy nemal.

"Čelíme nezmyselnej exekúcii a manželovi zadržali aj vodičák, ktorý nikdy nemal," ukazuje Viera Eliášová (53).

 „Exekúcia je úplne nezmyselná a trestá chorého človeka. Manžel ledva dýcha a nevie sa brániť. Keď postupne utrpel mŕtvicu a zistili mu aj sklerózu multiplex, nemohol dcére platiť výživné. To mu so spätnou žiadosťou neskôr aj úradne znížili a celých 240 € sme uhradili,“ vraví Viera Eliášová (53), ktorá sa už vyše dvoch rokov doma stará o zväčša už len ležiaceho manžela Jána.

Medzitým už konal exekútor veľmi aktívne. „Natoľko, že Jánovi dal príkaz na zadržanie vodičáku, ktorý nikdy nevlastnil a v tomto stave už ani nebude... Je to úplná blbosť!“ krúti hlavou manželka. „Asi skončíme na ulici, pretože za dávno splatený dlh musíme zaplatiť desaťnásobok, čo nás úplne položí!“ dodáva smutne.

Keďže exekútor z Košíc len vykonal súdom nariadenú exekúciu, nezisťoval príčiny omeškania. A ani skutočnosť, či pán Eliáš niekedy vôbec šoféroval. Zadržaním vodičského oprávnenia sa ho aj formálne snažil prinútiť zaplatiť dlžnú sumu. Mimochodom, dcéra z prvého manželstva pred 1,5 rokom absolvovala vysokú školu a Ján Eliáš jej odvtedy výživné platiť nemusí.

Zdroj Čas.sk Exekútor šliape Jánovi po krku

Bývalým ministrům spravedlnosti Pospíšilovi a Blažkovi ležel celospolečenský problém s neplacením výživného hluboko na srdci a tak sbírali zkušenosti se zabavováním řidičských průkazů na Slovensku.

Přijeďte, nažerem se, dáme řeč

Ministr spravedlnosti Blažek si plete světové strany

Na uvedeném příkladu slovenské exekuce je však vidět, že se legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti (feminista Korbel) a poslanec Pavel Staněk (ODS) jako navrhovatel novely Exekučního řádu dopustili fatální chyby, kdy jim ze zákona úplně vypadlo zabavování řidičských průkazů rozvedeným otcům, jejichž děti už dosáhly zletilosti, přičemž právě tato skupina dětí má ty nejvyšší potřeby (cigára, chlast a děvky). Navíc řada otců si představuje, že by se zejména studující vysokoškoláci měli na těchto životních nákladech alespoň částečně podílet vlastní prací a vzpouzejí se platit výživné. Bezpochyby je tedy potřeba rozšířit zabavování řidičských průkazů i na tuto skupinu rozvedených otců.

Rovněž příkaz k zabavení řidičského průkazu by měl být zcela automatický při každé exekuci, bez ohledu na to, zda je povinný jeho držitelem či nikoliv. Jak říká slovenský exekutor, má to vysoké preventivní účinky! Množí se totiž případy, kdy je exekuce zastavena pro nemajetnost otce a náklady exekuce pak musí hradit oprávněný, protože pokud otec bydlí pod mostem, mohl oprávněný tento výsledek exekuce předpokládat. Zcela jiná situace však nastává v případě příkazu na zabavení řidičského průkazu. Zde by vždy musel nést náklady exekuce otec, a to i v případě, kdy není držitelem řidičského oprávnění, protože oprávněný po letitém odloučení při výlučné péči matkou skutečně nemůže vědět, zda je jeho otec držitelem řidičského průkazu (např. zda mu již nebyl zabaven pro vysoký počet bodů). I v tomto případě však není možné odměnu exekutora odvozovat z hodnoty řidičského průkazu (jeho výrobních nákladů), ale zásadně z celkové dlužné částky viz. příklad slovenského exekutora, který si za to naúčtoval 2 600 EUR (70 200,- Kč).

A teď vážně!

Adikia se nikdy nezabývala judikaturou slovenského Ústavního stolce, ale v České republice by byl postup exekutora velmi snadno napadnutelný ústavní stížností, s předem naprosto jasným úspěchem. V případě dobrovolného splnění dluhu ještě před nařízením exekuce si totiž exekutor může naúčtovat pouze náklady na doporučený dopis s výzvou oprávněnému k zaplacení dluhu (více zde Mají neomezitelnou moc, ale nejsou neporazitelní)

Uvedený příklad jasně ukazuje, že zabavování řidičských průkazů je totální kokotina, která absolutně neřeší podstatu problému s neplacením výživného a může vést k absurdním situacím – vydání příkazu k zabavení neexistujícího či již dříve zabaveného řidičského průkazu. Výsledkem exekuce rovněž nemůže být totální likvidace povinného skrze lichvářské náklady exekutora a na pohledávce parazitujícího advokáta, který v exekučním řízení zcela nadbytečně „zastupuje“ oprávněného.

Protože jsou na Slovensku o několik kroků před námi, od slovenských rozvedených otců také přišel skvělý nápad, jak si v případě zabavení řidičského průkazu zachovat mobilitu. Nastartujte si osla!

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně "nejlepší" 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!