23.04.2014 23:34

Ďáblův megashit

Internetová televize Stream.cz má ve svém rejstříku nepřeberné množství videoshitů, přesto (či právě proto) má mnoho vděčných diváků. V této kanalizační stoce by ale skutečně snad jen blázen hledal nějaké seriozní právní informace, natož pak pod zavádějícím názvem Ďáblův advokát. Navíc afektovaný Ďáblův advokát je asi to poslední, co by někdo ve složité životní situaci potřeboval. Právě z těchto důvodů neměla Adikia potřebu se k takovému megashitu jakkoliv vyjadřovat. Jeden ze čtenářů Adikie si však dal práci zjistit, kdo se za tímto megashitem „skrývá“, což nepochybně stojí za zveřejnění.

Ďáblův advokát

Do televize (zatím) neproniknul, zato internet je ho plný – mediální projekt „Ďáblův advokát“.

V podtitulu o sobě tvrdí, že: „…Vám prozradí to, co všichni právníci vědí, ale většinou to neříkají nahlas a nechávají si to pro své nejlepší klienty.“

„Ďáblův advokát“   je série šotů (pozn.Adikie - shitů), kde herec představující „právníka“, chrlí směrem k veřejnosti jakási pseudoprávnická moudra.

V klipech najdete spoustu pravdivých věcí, vycházejících z právnické praxe, ale rovněž mnoho nesmyslů, často i zjevných, a někdy Ďáblův advokát hovoří zjevně ironicky. Celý tento koktejl je podáván podivnou „právnickou“ mluvou i projevem budícími dojem, že jde o rady skutečného právníka. Autoři si pro šíření lží a nesmyslů vytvořili alibi krátkou poznámkou v závěru každého šotu, že totiž: „Tento pořad je autorskou nadsázkou sloužící k upozornění na nejčastější typy nečestného jednání a nelze jej mechanicky brát jako návod k řešení. Postup konzultujte s vaším právníkem.“

Ďáblův advokát přehrává, především ale jako advokát nebudí důvěru a postrádá zdání solidnosti. Žádný klient nestojí o směs dobrých a špatných rad a není zvědavý na ironii. Ďáblův advokát asi těžko získá Vaše sympatie a důvěru, ale jeho rady určitě nezajímavé nejsou. Kdo se nechá inspirovat a rady si ověří, může získat. Kdo se jimi bude slepě řídit, může dopadnout všelijak. 

Tento podivný projekt byl patrně zamýšlen jako prezentace a reklama. Výsledek působí spíš rozpaky, ale trochu i jako osvěta, jak funguje právo v oblasti rozvodu manželství a věcí souvisejících.

Autorem „Ďáblova advokáta“ bude JUDr. Pavel Novák, jehož kancelář se zaměřuje na rodinné, obchodní a pracovní právo, předmanželské smlouvy, rozvody a výživné, najdete ji v Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha-Libeň. Jde o další z řady komerčních mediálních projektů (reklam) tohoto „podnikatele v rozvodovém průmyslu.“

V samotných šotech najdete odkaz na „VILA ADVOKAT“ - Advokátní, pohledávková a konkurzní kancelář.

Pro Advokátní komoru Novák vykazuje pobočku advokátní kanceláře na adrese Veselská 663, Praha.

Pro veřejnost je to Pravni pohotovost ,Hledam-firmy.cz

Pro Obchodní rejstřík a ostatní úřady jde o Legal Rescue Service s.r.o., výroba, obchod a služby neuvedené, jednatelka Romana Nováková Adamčíková , květinářka, ič 62595881) zastupovaná Mgr. Petrem Svobodou, advokátem v Holešovičkách 1579/24, což je opět adresa Novákovy AK.

JUDr. Pavel Novák vystupuje jako likvidátor, společník, jednatel apod. v desítkách firem: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$osoba ,zadejte Novák, Pavel, 24.01.1957

Zlomek sekundy Googlu trvá zjistit, čím se Novák zabývá. Zastupuje při vymáhání pohledávek Českou spořitelnu (I. , II. , III. , IV. , V. ,  VI.), České dráhy, Českou podnikatelskou pojišťovnu, a Tessile ditta a.s.

JUDr. Pavel Novák se proslavil především vynálezem „právnického fastfooduPrávní pohotovost „Podle obchodního rejstříku je jedinou majitelkou společnosti třiačtyřicetiletá Romana Nováková Adamčíková, která kromě poradny provozuje ještě květinářství. Skutečnou duší podniku je však nejspíš její manžel – pražský advokát Pavel Novák. Podle něj jde o nevýdělečný podnik a ryzí altruismus, který má právo přiblížit lidem, kteří na drahého advokáta nemají. Faktem je, že některé rady mohou opravdu kvůli existenci dodatečného ceníku snadno překročit inzerovaných 490 korun a přiblížit se cenám účtovaným advokáty. Prodražit se může i nonstop telefonická poradna, která si účtuje 60 korun za minutu hovoru.“

Takové „podnikání“ považuje nejen odborná veřejnost za zjevně v rozporu se základními principy výkonu advokátní praxe. Advokátům zákon zakazuje veškerou reklamu na jejich činnost. Advokatura se nevykonává ve stánku na tržnici. Prodej právní pomoci metodou 490 Kč za jednu radu, je nesmysl. Právní poradenství po vysoce zpoplatněné telefonní lince zavání metodami „šmejdů“. Když mi zákon něco zakazuje, můžu to udělat prostřednictvím nastrčeného eseróčka, říká klasická poučka českých chytráků.

Tou pravou zlatou žílou je ale (dle Nováka) výživné: 1000-matek „Budeme-li vycházet z průměru dvou dětí na jednu matku, vyjde nám takřka 300 tisíc dětí, na něž jejich otcové neplatí.“ Prakticky každá matka získá u rozvodového soudu automaticky do péče děti, a tím současně pohledávku na výživné za otcem. Soudy v praxi advokátům bez problémů přiznávají právo na náhradu nákladů řízení v paušální výši, přestože je to v rozporu s judikaturou (nezletilé musí zastupovat při exekuci zdarma OSPOD). Vyhrát soud o pohledávku vyžaduje nepatrné úsilí, zastupování při exekuci je jen formální. Nejobtížnější je získat od matky nezletilého dítěte podpis pod zmocnění. Tím v podstatě automaticky advokát získá vlastní pohledávku na náklady řízení, ve výši cca 10.000 Kč, ale může to být i mnohem více, když soud exekuce nespojí. Je zde tedy snadno získatelných nejméně 3 000 000 000 Kč.

To vysvětluje, proč Novák dlouhodobě věnuje tolik úsilí a prostředků medializaci problému neplatičů výživného, kde se rád sám ukazuje, obvykle ale hovoří prostřednictvím někoho jiného, např. různých občanských iniciativ nebo sdružení (Women for Women, Dostupné právo, 1000 matek,…), I. , II. , III. , IV. , V. , VI. , VII.

Novákovi se už podařilo podstrčit svoji reklamu i České televizi a TV Prima

Skutečné vymahačské metody JUDr. Nováka popisují ti, kdo je zažili: „… chyba Českých drah se špatně poslaným dopisem stála Michaela Taranta již 13 tisíc korun navíc. Případ ale pokračuje. K pokutě totiž během soudního vymáhání ještě naskočil úrok z prodlení. 65 korun a 45 haléřů. Advokát Pavel Novák si o tento poslední nedoplatek řekl po více než roce a bez varování poslal na pana Taranta exekutora. Z původně tisícikorunové pokuty tak musí Michael Tarant nyní platit dalších téměř 8 tisíc korun navíc. A to stále kvůli chybě drážní úřednice, která nedokázala správně poslat výzvu k zaplacení jízdenky…“

O Novákovi si na netu povídají také napálené maminky

Mnohý čtenář jistě namítne, že šířit právní informace a rady není přece nic špatného, a že každý občan má svůj rozum. JUDr. Pavel Novák však nevystupuje jako advokát svým jménem, ale často hovoří prostřednictvím TV hlasatele nebo herce, skrývá se tu za eseróčko, jindy za paní Novákovou, občanské sdružení, nebo jakousi „nebohou matku“. Nedává informace a rady, za které nese odpovědnost, ale schován za někoho radí všechno všem, cokoli komukoli, dobře nebo špatně, hlavně když se soudí – protože pak se kšefty hýbají - a Novákova AK vydělává.

O stanovisko k popisovaným metodám advokáta Nováka jsem požádal Českou advokátní komoru, která se neobtěžovala mi odpovědět. Můžu tedy prezentovat pouze vlastní názory.

Podle mne je Právní pohotovost (rada advokáta prodávaná na tržnici za 490 nebo 590 Kč, po telefonu, skrze s.r.o., apod.) jednak obcházením zákona, ale především je to past na důvěřivé lidi s právními problémy.

Projekt 1000 matek je jiná verze tzv. formulářové žaloby, aplikovaná na výživné. Podobné praktiky již dříve Ústavní soud shledal protiprávními. Projekt ponouká matky k žalobám a exekucím výživného, ale jednu důležitou věc neříká: Dle exekučního řádu, § 89: „V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.“ Advokátovi tedy stačí přesvědčit matky, aby souhlasily s exekucí i na zjevně nedobytné pohledávky. Exekutor jen chvíli počká, zastaví exekuce pro nemajetnost povinného, a Novák prakticky zadarmo získá pohledávky za oprávněnými, tedy za důvěřivými matkami zaslepenými vidinou zázračně vymoženého nedobytného výživného, často vyměřeného z fiktivního (potenciálního) příjmu.

Ďáblův advokát je nepovedená reklama na služby této AK.

Právní služby advokáta JUDr. Pavla Nováka, IČ 10172548 bych nedoporučil ani své tchyni!

Dobře si zapamatujte tohoto pracovitého fešáka, určitě o něm neslyšíme naposled.

Advokáti jsou v reklamě do značné míry omezeni stavovskými předpisy - advokátním Etickým kodexem.

Informace o podnikání advokáta

Čl. 25

Publicita

Advokát má právo informovat veřejnost o poskytovaných službách za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé a respektují povinnost mlčenlivosti a další základní hodnoty advokacie.

Čl. 26

Reklama

Osobní publicita advokáta v médiích jako tisk, rozhlas, televize, elektronická komerční komunikace nebo jiná média se povoluje, pokud jsou splněny podmínky čl. 25.

Pracovitý fešák však není ani zdaleka jediný, kdo takto obchází stavovské přepisy. Ke stejnému obcházení stavovských předpisů slouží i stránky podnikatele s neštěstím rozvedených otců „čestného“ Hodiny.  Více zde Kronika střídavkáře - podnikatele s růžovými sny.

Přes veškerou snahu těchto „pracovitých fešáků“ jsou však jejich reklamní stránky předurčeny k zániku. Stačí se podívat na počet přehrání Ďáblova megashitu, kdy u prvních dílů je uveden počet 170 000 přehrání, ale předposlední díl už má jen 60 000 přehrání a poslední (nejnovější) díl necelých 40 000 přehrání. Adikia připomíná, že počet přehrání není roven skutečnému počtu diváků, kdy se nepochybně najdou diváci, kteří po prvním přehrání nevěřili vlastním očím, že je možné natočit takový megashit a sebemrskačsky si to pro jistotu přehráli ještě jednou. Ani tak počet přehrání není nijak zázračný, kdy těchto čísel běžně dosahují soukromá amatérská videa na Youtube. I podle snižujícího se počtu diskusních příspěvků k jednotlivým videoshitům si lze udělat poměrně spolehlivý obrázek o „zájmu“ diváků. Obdobně totéž platí i pro stránky podnikatele s neštěstím rozvedených otců „čestného“ Hodiny.

Dříve nebo později totiž všichni pochopí, že žádný advokát nebude chránit jejich práva lépe, než každý sám ty svoje!

Převzato z diskuse Hyde park na Adikii

rudy     22.4.2014 (08:48)

A k čemu vedla četba informací na těchto stránkách? Informace nemusely být zrovna bezchybné, ale spolu s četbou ostatních právních předpisů, ze mě udělaly hajzla, který si vše zpracovává a hájí sám a dokáže i z některých oslů justice udělat korunované osly.

A v tom je ten smysl. Nosič informace. A víc samostatných osob, které díky informacím poznají, že z nich nedělá blbce jen sama justice, ale i jejich vlastní advokát, kterýmu strkají pod nos nehorázné odměny za nic.

Bohatě by stačilo, kdyby se v jednacích síních objevila armáda osob hájících svoje zájmy sama. A ať k tomu slouží informace na internetu a kdo je nechce zužitkovat, tak ať si plácá do té vody.

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE