09.09.2014 14:36

Končím s tebou bakaláři – závěr PŘÍBĚHU

V dubnu roku 2004 unesla bývalá manželka Monika Mesznerová našeho syna Petra Mesznera, aby naplnila zrůdný plán, zničit náš vztah se synem a skrze výživné mě právně šikanovat a ekonomicky likvidovat, který spřádala již před rozvodem. To Mgr. Šmolková (manželka mediálně známého „odborníka přes rodinu“)  "odtajnila" až o tři roky později, když už matka u syna vypěstovala silný syndrom zavrženého rodiče. Deset let jsem snažil o nápravu našeho vztahu se synem, a záchranu jeho bezmála půl miliónu, které mu ukradla vlastní matka. Od zločinců, kteří se zde vydávají za spravedlnost, jsem jen sklízel ponížení a urážky. Syn tomu celou tu dobu jen mlčky přihlížel nebo se mi drze vysmíval do obličeje z třetího patra. Vrcholem nemravného chování syna Petra Mesznera byla podvodná exekuce, kde se domáhal úhrady „dluhu“, přestože tento „dluh“ již dříve rovněž exekučně vymáhal a tato exekuce byla zastavena, protože jsem „dluh“ dobrovolně uhradil zcela mimo exekuci. Protože lidský odpad v talárech tento podvod aproboval a nezrušil právo na výživné pro zjevný rozpor s dobrými mravy, holomka tím jedině povzbudili k podání ještě nemravnější žaloby, kdy v rozporu s platnou judikaturou požadoval úroky z prodlení plnění výživného a úroky z prodlení nákladů řízení vypočtených podle zlodějské přísudkové vyhlášky z pera zločince Rycheteského. Zde však tvrdě narazil na poněkud svéráznou soudní stolici, která žalobu zamítla s tím, že „v rodině“ je takový žalobní návrh hrubě nemravný a navíc to odporuje selskému rozumu, kdy případným přiznáním nároku by se snížila moje schopnost dále plnit výživné, což obráceně rozhodně není v zájmu holomka. Ve srovnání s tím, jak lidský odpad v talárech celých deset let rozhodoval o našich životech (a nejen o našich) jde o zásadní obrat, který mi s čistým svědomím umožňuje učinit zásadní rozhodnutí.Petr Meszner

Už nemám zájem o obnovení našeho vztahu a za touto „kapitolou“ svého života chci provždy udělat tlustou čáru.

Bc. Petr Meszner
xxxxxxxxxxxxxxxxx
142 00 Praha 4

Ahoj bakaláři,

původně jsem na Tvůj dopis ani nechtěl odpovídat, neboť soudě dle jeho obsahu se Ti vlivem příprav na závěrečné zkoušky a vysoké letní tepoty nejspíše „přehřál“ mozek. To prosím neber jako urážku, protože oproti Tvým výplodům je reálný svět úplně někde jinde.

Psal jsi, že máš zájem narovnat naše vztahy, ale jako vždy tomu zase něco brání. Nejdříve to bylo, že Ti neplatím výživné, přestože jsi to byl Ty, kdo si neplnil ani základní povinnost zaslat mi doklad o studiu (viz. rozsudek č. j. 55 C 56/2010 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. prosince 2011), abych vůbec měl nějaký důvod Ti výživné platit. Ačkoliv je to zvrácené, že by otec měl plnit nějaké podmínky, které si klade jeho syn, výživné Ti již více jak rok řádně platím, přesto jsi za celou tu dobu ani jednou neprojevil jakoukoliv snahu o narovnání vztahu. A co Ti celých 10 let bránilo narovnat vztah s babičkou Boženkou? Teď zase vymýšlíš další zástupné problémy, jako „vyhrožování neopodstatněnými soudy“, přitom jsi to Ty, kdo na mě podal podvodný návrh na výkon rozhodnutí (viz. usnesení č. j. 72 EXE 1651/2013 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. července 2013 ve spojení s usnesením č. j. 72 Co 395/2013 Městského soudu v Praze ze dne 21. října 2013), za což jsi byl „potrestán“ úhradou nákladů exekuce. Nemluvě o naprosto nesmyslné žalobě, kde ses dožadoval úroků z prodlení plateb nákladů řízení (za zastoupení advokátem), ačkoliv byly vypočteny podle přísudkové vyhlášky, která byla Ústavním soudem zrušena, protože tím byla porušována základní lidská práva neúspěšných účastníků sporu. Jinak řečeno, byl jsem vlastním synem okraden skrze náklady řízení, přesto jsi měl ještě tu drzost z toho požadovat úroky z prodlení. Nezákonná, ale především hubě nemravná byla i ta část žaloby, kde jsi požadoval úroky z prodlení plnění výživného (viz. rozsudek č. j. 18 C 446/2013 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. srpna 2014).

Kdo na koho tedy podává nesmyslné žaloby?!

Tvůj předchozí advokát Černý už na takové prasárny neměl žaludek, tak jsi našel „oporu“ u advokáta Beneše, který však jen zneužívá Tvojí zaslepenost nenávistí k vlastnímu otci spojenou s chamtivostí po penězích a žene Tě do naprosto nesmyslných soudních sporů. Této lidské hyeně je naprosto lhostejné, jak se to promítne do našich vztahů, protože jemu jde pouze o peníze, které dostane, ať už spor vyhraješ či nikoliv. Soudní jednání si pak „odsedí“ a kromě stupidních lží v závěrečné řeči se za celé jednání nezmůže ani na jedinou právní větu či odkaz na judikaturu, protože Ty jsi velký „borec“, který plně důvěřuje svému advokátovi, proto ani nemusíš chodit na soudní jednání. Přečti si tedy alespoň protokol z jednání ve věci č. j. 18 C 446/2013 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. srpna 2014 a uvidíš sám, za co utrácíš moje peníze, které mají sloužit k Tvojí obživě. Petr Meszner

V tomto světle tedy rozhodně není neopodstatněné, když se v rámci řízení č. j. 43 C 871/2013 vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 domáhám snížení výživného zpětně, neboť výživné má sloužit výhradně k uspokojování Tvých životních potřeb a nikoliv k úhradě advokátních služeb za nesmyslné a s dobrými mravy neslučitelné spory proti vlastnímu otci. Petr Meszner

Deset let jsem bojoval za náš vztah! Od zločinců, kteří se zde vydávají za spravedlnost, jsem jen sklízel ponížení a urážky, že je to pouze účelová snaha pro soudní jednání. Celou dobu jsi tomu mlčky přihlížel nebo se mi dokonce drze vysmíval do obličeje z třetího patra. Ber tedy prosím na vědomí, že po podvodné exekuci (viz. usnesení č. j. 72 EXE 1651/2013 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. července 2013 ve spojení s usnesením č. j. 72 Co 395/2013 Městského soudu v Praze ze dne 21. října 2013) a hrubě nemravné žalobě (viz. rozsudek č. j. 18 C 446/2013 Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 19. srpna 2014) již skutečně nemám zájem o obnovení našich vztahů a za touto „kapitolou“ svého života chci provždy udělat tlustou čáru. Petr Meszner

Podle Tebe máš s titulem větší šanci na trhu práce. Podle veřejně dostupných údajů však každý rok většina vysokoškoláků končí na úřadech práce jako obtížně zaměstnatelní, protože je bez praxe nikdo nechce. Čest a chvála výjimkám, studentům, kteří při studiu pracují nebo podnikají, což Ty bohužel nejsi, ačkoliv jsi potřebnou praxi a pochopitelně nějakou tu korunu mohl celkem snadno získat v mojí „firmě“. Proto jsem také nesouhlasil s Tvým „denním“ studiem na vysoké škole a doporučil bych Ti studium při zaměstnání. Mimochodem i já jsem studoval při zaměstnání. Ty jsi však neměl ani tu základní slušnost poradit se s vlastním otcem a poprosit mě, zda Tě případně budu ochoten dále finančně podporovat a jen zneužíváš současný zločinný systém, který tuto hanebnost podporuje. Za těchto okolností tedy rozhodně nemohu být hrdý na tvoje vzdělání. Nic to však nemění na tom, že jsi dosáhl vyššího vzdělání, než mají oba Tvoji rodiče, a jestliže jsme doposud byli schopni se slušně uživit s nižším vzděláním a ještě z toho přispívat na Tvoji výživu, pak jsi dnes schopen se sám živit. Dovoluji si na tomto místě citovat platné znění zákona (§ 911 občanského zákoníku): „Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen se sám živit.“, a podle Tvých vlastních slov, teď máš dokonce „mnohem větší možnosti na trhu práce“. Navíc jak již jsem uvedl v korespondenci ze dne 15. března 2014, tedy v dostatečném předstihu, nesouhlasím s Tvým případným dalším „denním“ studiem a byl bych velice rád, kdybys tento názor vlastního otce respektoval. Beru však na vědomí Tvoji úvahu, že „vyšší vzdělání Ti umožní lépe zajistit Tvoji budoucí rodinu“. V tom případě se mě ale Tvoje případné další studium, respektive povinnost Tě dále živit, už absolutně netýká, kdy jde o investici do Tvojí rodiny, ve které se mou zjevně nepočítáš. Slovy zákona tak nastala „zásadní změna poměrů“, od které se v probíhajícím řízení č. j. 43 C 871/2013 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 budu domáhat zrušení vyživovací povinnosti. Na tom se však zajisté můžeme domluvit mimosoudně, jak jsi psal ve svém dopise ze dne 3. července 2014. Pokud se tedy jako vždy nejedná pouze o účelové tvrzení pro potřeby probíhajícího soudního řízení, tak za mnou můžeš kdykoliv přijít (adresu mého bydliště znáš), tak jako jsem to udělal já, když jsem se s Tebou chtěl rozumně domluvit. 

Také jsem si bláhově myslel, že když budu vydělávat hodně peněz a všechny je snesu rodině, že budeme šťastná a spokojená rodina. Zároveň jsem očekával, a to byla moje největší životní chyba, že když budeš mít všeho (nejen po materiální stránce) mnohem více, než mají jiné děti, že si toho budeš alespoň trošku vážit. Jenže hluboký cit a lásku si za peníze nelze koupit. Lze tím jedině pokřivit charakter.Petr Meszner

Ty nikdy nebudeš mít rodinu v tom pravém slova smyslu, protože jsi byl od 14 let vychováván emočně labilní matkou, která vždy vyžadovala privilegia, aniž by brala ohled na druhé. Stejně jako v jejím případě je tedy vysoce nepravděpodobné, že bys byl k někomu schopen udržet dlouhodobý, natož hlouběji utvářený citový vztah (viz. posudky manželské poradny Praha Modřany), když jsi vlastního otce vyměnil za obyčejný počítač a pro peníze bys mě klidně nechal zavřít do kriminálu nebo exekutorem vystěhovat pod most. Dokonce ani nejsi chlap (maximálně tak metrosexuál, podle fotek, kterými se chlubíš na Facebooku), který by byl manželce a dětem pevnou oporou, když ještě ve svých 25 letech ani nedokážeš přijít za vlastním otcem, vše si s ním tváří v tvář vysvětlit a schováváš se za lidskou hyenu advokáta Beneše, policejní orgány, exekutory nebo mámě pod sukni.Petr Meszner

otec

Podívejte se, komu opatrovnická justice svěřuje děti do výchovy.

Co asi tak může vychovat z dítěte emočně labilní matka, která vyžaduje privilegia, aniž by brala ohled na druhé, včetně vlastního dítěte? Zase jen emočně labilního jedince, který vyžaduje privilegia, aniž by bral ohled na druhé, včetně vlastního otce a v budoucnu na svoji manželku a děti. 

—————

Zpět
ADIKIA JE PRO ZMĚNU


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE