18.05.2014 18:11

Všichni říkají, že to chtěj, ale krom Úsvitu pro to hovno dělaj

Řeč je o nastavení nových pravidel pro exekutorsko-advokátní mafii tak, aby při vymáhání dluhů nedocházelo k nehoráznému ožebračování lidí. Tento týden ve čtvrtek se v Poslanecké sněmovně projednával návrh hnutí Úsvit na „místní příslušnost exekutorů“, který má zabránit kšeftování s pohledávkami a zbytečnému navyšování exekučních nákladů. Hned na úvod si řekněme, že návrh nebyl schválen, ačkoliv nastavení nových pravidel pro vymáhání pohledávek je jedním z bodů programového prohlášení vlády. Pokud by to však vláda myslela vážně, pak by přinejmenším ministryně zlovůle Válková musela pohnout zadnicí a alespoň se dostavit na projednání nových exekučních pravidel do Poslanecké sněmovny. 

Vystoupení Okamury k novele exekučního řádu

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k našemu návrhu. Hlavní podstatou tzv. teritoriality pro exekutory je v praxi zavedení elektronického přidělování spisů, tzv. nápadů, na krajském principu. Jednotlivé exekuce budou vymáhat exekutoři podle toho, ve kterém obvodu krajského soudu sídlí,a jednotlivé kauzy by jim měly být rovnoměrně přidělovány bez možnosti si vybírat, s tím že pokud budou zákonné důvody, věřiteli zůstává možnost žádat o jiného exekutora.

Exekutorská teritorialita je standardní systém, funkční v celé Evropě. Výjimku tvoří Česká republika a Slovensko, přičemž ovšem Slovenská komora exekútorov také dlouhodobě krajovou teritorialitu prosazuje. Podle jejího oficiálního vyjádření přijetí těchto opatření výrazně ztransparentní exekuční proces a bude významným přínosem, pardon, prínosom, především pro nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva.

Cituji: K návrhu teritoriality se zcela vážně postavila i Exekutorská komora ČR, kdy podle interního průzkumu je 86 % exekutorů pro teritorialitu, a vznikla mezi nimi také platforma pro teritorialitu, která se zasazuje o přijetí teritoriality u soudních exekutorů.

Cílem novely zákona je, aby exekutor nemohl skupovat pohledávky, nebyl nucen dávat provize a nebyl nucen k maximalizaci zisku. Samozřejmě když má exekutor 150 zaměstnanců, a víte, o jakých např. mluvím, musí je nějak živit, a když chcete získat velký počet pohledávek, musíte dát provizi, a když dáte provizi, tak ji přece musíte z něčeho vytřískat. To je nekonečný koloběh, který vede k navyšování pohledávek až o desetitisícinásobky. Proto i pro tři dlužné stovky musí jít do dražby dům povinného, protože režie takové exekutorské továrny na dluhy je gigantická a nějaká tisícovka náklady samozřejmě nespraví.

Co je také zásadní, je možnost přezkumu a kontroly práce exekutorů. Drtivá část občanů nezná svá práva, nezná zákony a není schopna se bránit zvůli některých exekutorů. A tady je zásadní problém. V konkrétních exekutorských excesech zjišťujeme, že problém není v zákoně, ale v tom, že exekutor zákon porušuje a spoléhá na to, že postižený se nejen neumí, ale prakticky ani nemůže dovolat práva, a v drtivé většině křivdu strpí.

Lidé nemají peníze na dluhy, natož na drahé právníky, takže zadlužený chudák je tou nejjistější obětí pro každého, kdo nerespektuje zákon. Jediné řešení je aktivní přístup ministerstva spravedlnosti, které by mohlo a mělo konat namátkové kontroly. Samozřejmě pokud má nějaká exekutorská komora desetitisíce případů ročně, pak není v silách ministerstva přezkoumat, byť jen namátkově, nějaké významnější procento kauz. A jak víme z praxe, drtivá většina excesů se týká právě těch největších exekutorských velkopodnikatelů.

Pokud se exekuce rovnoměrně rozdělí, pak nejen že ubude motivace dluhy či exekuce skupovat, ale také se exekuce rovnoměrně rozloží a práce každého exekutorského úřadu bude snadněji kontrolovatelná. Navíc, nalijme si čistého vína, z praxe také víme, že věřitelé si dnes vybírají mj. některé exekutory právě pro jejich nevybíravé metody.

A ne vždy jde jen o peníze. Máme zdokladovanou kauzu, kdy starosta městečka, bylo to městečko v Pardubickém kraji, nepředal dluh 270 Kč za popelnici exekutorovi v okresním městě, protože ten by věc řešil srážkou ze mzdy, ale předal ji exekutorskému ranaři, protože se starosta a ten obyvatel neměli rádi. A ten okamžitě dluh navýšil o desetitisíce, nepřistoupil na splátky a ihned nařídil prodej nemovitosti dlužníka v ceně téměř milion korun. Dluh, který si dlužník mohl odpracovat u obce, tak skončil prodejem domu a naprostým ožebračením dlužníka, a důvod byl jen v tom, že dotyčný dlužník se se starostou pohádal.

Tímto stylem nám tu ovšem exekutoři vyrábí bezdomovce, sociální vyděděnce, kteří jsou až do smrti v dluzích. Aby se alespoň nějak uživili, pracují načerno a oficiálně pak pobírají jen sociální dávky. Stát přichází o peníze a občané, kteří by byli pro rozpočet přínosem, se stávají naopak přítěží. Měli bychom se vždy a všude držet hesla, dluhy se platit mají, ale dlužník se nesmí zničit.

Jsem také rád, že spolupředkladateli zákona je i několik poslanců KSČM a jeden poslanec Hnutí ANO, kteří našli odvahu připodepsat se a vzepřeli se diktátu svých politických stran a snaží se plnit svůj volební program.

Zaslechl jsem tady výtku ohledně jakési, opět se to opakuje u vládních posudků k našim zákonům, o jakési nekvalitě, o jakémsi špatném zpracování. Tak já si tady dovolím ocitovat ze stránek Poslanecké sněmovny, aby mě právě ti, co mají ve vládě na starosti legislativu, už se chystají hrnout se určitě k mikrofonu. Tak na jakém zákonu, na jakém základě vznikla tato vláda? Nebylo to náhodou na základě prvního čtení služebního zákona, který, mimochodem, jsme tady dodnes neviděli, aby byl dopředložen?

A dovolte mi citovat. Kdo že vlastně předložil tento návrh, na základě kterého vznikla tato vláda?

Aha! K návrhu poslanců předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka, ministr zahraničí Zaorálek je tady podepsaný a premiér Sobotka taky a pan Hamáček, předseda Sněmovny, ministr vnitra Chovanec je tady. No, musím říct, že byť máme myslím přátelský vztah, je tam i pan Jeroným Tejc. A copak to tady vláda píše k návrhu zákona, který prošel, na základě prvního čtení byla jmenována tato vláda? Aha! Takže Legislativní rada vlády a Rusnokova vláda (?) píše, že tento váš návrh je v kolizi s ústavním pořádkem České republiky? To je kvalitka teda!

Dále výhrada k neústavnosti. Hm. Dále spolu s návrhem nebyl předložen návrh zákona o nějaké novelizaci atd. Dále v rozporu s novým občanským zákoníkem neobsahuje patřičné úpravy, porušuje zásadu presumpce neviny. Takže to je práce legislativců této vlády, dokonce na základě které tato vláda vznikla? Toto je teda ta komedie, kterou tady vidíme, kdy tato vláda nedokáže připravit, dokonce s podpisy ministrů, premiéra a předsedy Poslanecké sněmovny, nedokáže připravit kloudný návrh a přes veškerou kritiku, vážení, od některých členů vlády - musím říci, že u návrhu hnutí Úsvit nikdy nebylo konstatováno, že je neústavní, nikdy nebylo konstatováno, že porušuje zásadu presumpce neviny anebo že je proti občanskému zákoníku.

Dokonce když tady mluvíme o tom, jaká vláda tady vznikla na základě legislativního paskvilu, tak si myslím, že je to bohužel tato vláda, byť jí fandím v tom, že fandím komukoli, kdo by se snažil do budoucna o změny, ale to tedy musím odmítnout. Takže až se sem někdo pohrne k mikrofonu a bude kritizovat náš návrh, tak bych rád, abyste konečně předložili ten služební zákon, tak jak jste tady před několika měsíci slibovali, a nebyl to protiústavní paskvil.

Druhá věc je ta, že já bych se chtěl zastavit - protože jsem v kuloárech zaslechl, že tento náš návrh o exekutorech bude zamítnut. Mně už se to doneslo, že budou všichni hlasovat proti. Aha! Tak já jsem se radši pro jistotu podíval na to, jak hovoří zástupci vlády. Takže ministryně spravedlnosti Helena Válková, která, jak vidíme, tak jí problém miliónu lidí postižených exekutory evidentně nezajímá, nezajímá ani vládu, proto se jí ani nemůžu přímo zeptat na své výtky, které tady mám, a konkrétní otázky, takže se zřejmě budu muset zeptat někoho jiného, což je tedy obrovské opovržení miliónem lidí, kteří jsou postiženi exekucemi, to teda je výraz absolutního opovržení. To nevím, co bychom tady měli řešit jiného než jeden asi z tří klíčových bodů, které vláda a Ministerstvo spravedlnosti jmenuje ve vládním prohlášení, že je bude řešit, tak jeden z těch tří bodů, když se dívám na programové prohlášení vlády, je na stole a ministryně tady není. Takže kde je? Kde teda je paní ministryně, když tady řešíme exekutory? Nestačím zírat, to je teda absolutně skandální. A ministryně spravedlnosti paní Helena Válková na semináři o teritorialitě, který se minulý měsíc konal pod záštitou ústavně právního výboru v Poslanecké sněmovně, řekla, že vláda návrh na zavedení krajské teritoriality nepodpoří a dodala, a stále cituji, vážení, že si Ministerstvo spravedlnosti myslí, že princip teritoriality je velice užitečný a otázka jeho uplatnění by se měla řešit a že paní ministryně se argumentačně kloní k teritorialitě a dospěla k závěru, že se tato otázka musí řešit na úrovni nejvyšší politické, mezi koaličními stranami - no tak to jsem rád, že po třech měsících ve vládě tady nějaký závěr je, ale to spíš vzbuzuje z mého pohledu malinko úsměv nebo dost velký a dost trpký vzhledem k těm postiženým lidem - ale že chce prý paní ministryně souhlas koaličních partnerů. Takže tři měsíce ve vládě, máme tady programové prohlášení vládě a paní ministryně po třech měsících teprve chce souhlas koaličních partnerů, jestli budeme řešit teritorialitu nebo ne? Tak to mě tedy velice zaskočilo. V současné době prý převažují ti, kteří chtějí princip teritoriality zavést. No tak to víme, to je tedy opravdu zajímavé pozitivní zjištění, resp. konstatování stavu, o kterém dávno víme. Pokud ale bude prý politické rozhodnutí neutrální, přikloníme se k argumentům, které uslyšíme častěji. No tak to teď nevím, jak si ta slova mám vyložit, protože na jednu stranu tady slyšíme proklamace, že princip teritoriality je užitečný a mělo by se to řešit, na druhé straně kam vítr, tam plášť, takže jsem vůbec nepochopil, co to je za vyjádření. Takže bych prosil, právě paní ministryně jsem se chtěl zeptat, aby nám to tady vysvětlila, ale paní ministryně není, takže nám to nemá kdo vysvětlit.

A když tady mluví o tom paní ministryně, že se musí poradit v koalici, což jsem myslel, že když je to v programovém prohlášení vlády, že už se tedy v koalici poradili, tak jenom upozorňuji, že ČSSD teritorialitu také navrhovala, a to např. v Senátu pan ministr Dienstbier, kde mu to tedy bylo zamítnuto. Ale to neříkám nějak pejorativně, to v žádném případě. Ale to, že ČSSD to tady na úrovni ministra tlačí, tak to přece my dávno víme. Takže já bych se chtěl paní ministryně zeptat, ale znovu zdůrazňuji, nemám koho. Jestli paní ministryně na to nemá vlastní názor nebo ho neumí prosadit, já jsem vlastně vůbec nepochopil to vyjádření z toho, co tady je písemně, i na tom semináři ke krajské teritorialitě. Nebo dokonce snad vláda nemá názor, jak ten problém exekutorů a teritoriality řešit, že se musí teprve poradit, přestože je to v programovém prohlášení? Já jsem vám slíbil, že sto dnů opravdu hnutí Úsvit dává této vládě, aby se nějakým způsobem zapracovala, ale vážení, teď už to není legrace, teď už musíme pracovat pro občany, resp. vy musíte pracovat pro občany. Více než tři měsíce jsou pryč a pořádný návrh, který by přinesl zásadní změny pro Českou republiku, jsme tady neviděli zatím ani jeden. Ani jeden! To znamená, prosil bych vás, abychom opravdu zrychlili a přestali politikařit a podpořili dobré návrhy do druhého čtení, aby byly doprojednány a abychom lidem mohli pomoct.

Takže já opravdu nerozumím těm vyjádřením paní ministryně a žádám vládu o vysvětlení. Paní ministryně se sice kloní k teritorialitě, ale nemá žádný vlastní návrh, z toho vyplývá, a ještě zamítne návrh, který je na stole a mezitím milióny lidí včetně rodin trpí nevhodně nastaveným systémem. Takže já se ptám znova vlády - na co čeká? Na co čeká? To máme jako se sestěhováváním těch nepřizpůsobivých, sociálně vyloučených občanů. Bylo to tady v únoru na stole a v pondělí se tři ministři za sociální demokracii jdou promenádovat na Šluknovsko a poslechnout si od starostů to samé, protože s těmi samými starosty Šluknovska my jsme ten návrh zákona připravovali, který vy jste v únoru smetli. Takže tři ministři, kolik to stálo, ta návštěva? Nebo jste poprvé viděli jako vláda a ministři, jak jsou sestěhovaní Romové do jedné ubytovny? My u nás v Bystřici pod Hostýnem to máme na náměstí mezi kostelem a radnicí, máme jich tam 200 a nepotřebuji se koukat s nějakou kolonou a s nějakými majáčky. A ještě ve třech ministrech. A kdy to bude předloženo? Vy jste slíbili, že do dvou měsíců ten návrh předložíte, v únoru jste to tady řekli na mikrofon. A je květen a lhali jste a podvedli jste nás, protože ten zákon o zastropování příspěvku na bydlení tady dodnes není.

A programové prohlášení vlády. Tak já si ještě dovolím přečíst z programového prohlášení vlády, máte to na internetu, vážená vládo a vážené koaliční strany: chceme prosazovat nesmlouvavý boj proti zneužívání exekucí, cituji. Takže tohle je ten nesmlouvavý boj? Jako nesmlouvavý boj je tedy to, že my tady po třech čtyřech měsících jsme vlastně před návrhem, který aspoň částečně řeší problematiku exekutorů, nepropustíme ho do druhého čtení a jak dlouho tady budeme ještě čekat? Jak? Jak dlouho? Měsíc nám ještě řeknete nebo jako u zastropování příspěvku na bydlení, aby se nesestěhovávali ti nepřizpůsobiví na jedno místo, taky nám řeknete, že za dva měsíce a ony jsou tři pryč a pořád to tady nemáme. Ale ti lidé trpí, vážení. Ti lidé jsou opravdu obětí této, jak já říkám, státem posvěcené lichvy. Měli bychom spolupracovat, nepolitikařit. V tomto smyslu vyzývám hlavně poslance hnutí ANO, protože my jsme přece šli dělat, nepolitikařit, vážení. Vám přikáže vaše vedení: hlasujte proti, proti, proti a už politikaříte, ale pojďme hlasovat pro dobré návrhy a posouvat to. Vy jste zapomněli za ty tři čtyři měsíce, proč jsme sem přece přišli.

A za hnutí Úsvit říkám, vždyť víte, že my hlasujeme pro každý návrh nehledě na to, kdo ho navrhne, jenom ho posuzujeme podle programu a jestli je dobrý nebo špatný. Tak se chová Úsvit. Nepolitikaříme, chceme, aby se posouvala země. A vy se hned díváte, už jste se to naučili, díváte se na to, kdo to navrhl a nehodnotíte podle toho dobrý - špatný.

Dále musím říct, že Ministerstvo spravedlnosti, kapitola z programového prohlášení vlády. Píše se tady: vláda posílí dozor nad činností exekutorů s cílem zabránit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů - stále cituji - a zajistí, aby exekutor jako zástupce státu své právo vykonával způsobem garantujícím jak práva věřitele, tak dlužníka.***

Tak teď nevím tedy. To programové prohlášení vlády je nějaký cár papíru? Nebo jste to napsali jen tak? (Rozčíleně.) Nebo abyste uchlácholili veřejnost?

Takže já jsem tady položil celou řadu dotazů na zástupce vlády a doufám, že mi bude jasně zodpovězeno bez nějakého nevěcného napadání návrhů hnutí Úsvit. Ale rád bych se soustředil na to, kdy bude ten problém konečně vyřešen, a na ty otázky, co jsem tady řekl. A samozřejmě prosím všechny o podporu, protože vím, že mnozí poslanci nebo někteří mimo hnutí Úsvit budou hlasovat pro tuto novelu. A prosím, aby nás bylo čím dál víc.

To je natolik přesné a vyčerpávající, že k tomu absolutně není co dodat.

Hnutí Úsvit je vyčítáno, že jejich návrhy zákonů jsou amatérské a nedotažené. V případě novely exekučního řádu jde údajně nevhodné zrušení § 38 odst. 2 exekučního řádu.

Citace z vystoupení poslance zpravodaje Farského (TOP 09)

„Vláda také nesouhlasí s navrženým zrušením § 38 odst. 2 exekučního řádu, který ukládá připojit originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu, včetně potvrzení o jeho vykonatelnosti, a s tím s návrhem na samotné provedení exekuce.“

Takto řečeno to vypadá, že by vymáhání dluhu fungovalo tak, že věřitel přijde za exekutorem, řekne mu: „Hele, Franta Kašpárek mi dluží sto litrů“, a bude zahájeno exekuční řízení. To je pochopitelně nesmysl! Podívejme se na tuto část exekučního řádu s vyznačenými změnami.

Je pravda, že původní znění § 38 odst. 2 exekučního řádu je pro „plzeňské právnické dementy“ jasnější, ale z nového znění rozhodně nelze dovozovat, že by se k návrhu na zahájení exekuce nemusel přikládat vykonatelný exekuční titul (viz. odst. 3 věta za středníkem). Nové znění tohoto ustanovení navíc evidentně směřuje k věci, se kterou „vyhrožovala“ I. náměstkyně zlovůle Marvanová, tedy že k podání návrhu na zahájení exekuce nebude oprávněný potřebovat advokáta (v této fázi nebudou oprávněnému přiznány náklady řízení), neboť formulář na návrh exekuce dokáže vyplnit i debil s ukončeným vzděláním v páté třídě základní školy. Nikomu nelze bránit v tom, aby se nechal zastupovat advokátem, ale při podání návrhu na exekuci je to opravdu nadbytečné a to je také hlavní příčinou, proč se zde exekuce zvrhly do ožebračování lidí, kteří dluží stokorunu. Na místo toho Ministerstvo zlovůle „vymýšlí“ nové tarify pro advokáty. (K tomu se Adikia podrobně vyjádří v jiném článku).

Z „věcné“ debaty o novele exekučního řádu jsme se přispěním socanského poslance JUDr. Chvojky  (ZDE ke konci stránky) také mohli dozvědět, že rozhodnutím soudních stolic už novinářská kanálie Reflex nesmí  Okamurovi říkat Pitomio. Ačkoliv je Adikia příznivcem Okamury, s takovým verdiktem zásadně nesouhlasí, neboť odporuje řadě nálezů Ústavního stolce (některé jsou uvedeny v článku Chalani to vzdali). Také jsme se mohli dozvědět, že všechny snahy hnutí Úsvit o nápravu exekučních pravidel jsou čistě účelově, protože na pravou ruku Okamury novináře Jardu Večerníčka Nováka je vedeno asi 12 exekucí. Nejsou to tedy rodinné důvody, které Jardu Večerníčka vedli k odstoupení z vedení hnutí Úsvit, ale štvavá kampaň konkurenčních politických stran. To, že má někdo na triku několik exekucí však ještě neznamená, že by nemohl pracovat na nápravě exekučních pravidel a měl by být zatracen, ale právě naopak. Je to stejná situace, jako v případě nešťastných rozvedených otců, kteří jsou před společností dehonestováni za neplacení absolutně nereálného výživného. Kdo jiný by však k tomu také měl něco věcně říci, než právě lidé, kterých se tento problém osobně dotýká?!

Začátek diskuse k novele exekučního řádu ZDE

Exekuční řád s vyznačenými změnami ZDE

Stanovisko vlády k novele exekučního řádu ZDE

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud hledáte informace k určité věci, využijte funkci

 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


„Nejlepší“ ministr zlovůle Blažek tuto funkci nepoužil a tak „letěl“ z funkce.
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.