Svůj názor na návrh zákona o výživném můžete vyjádřit v anketě v levém sloupci.


              Deutsche Version                 English versionAdikia NENÍ určena dětem, proto pokud vám není více jak 18 let, okamžitě opusťte tyto stránky!

Adikia je určena především rozvedeným otcům, přesto NENÍ jejich oficiálním portálem. Stejně jako podobné stránky k tomu totiž NEMÁ pověření od VĚTŠINY rozvedených otců. Rádoby oduševnělé slátaniny virtuální opozice zločinného systému a polobuzíků zde skutečně nehledejte!

Čtením následujících článků můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými!


Novinky

29.07.2011 10:14

Policista musí být orientován v zákonech

Pokud má někdo podezření, že dochází k nějakému nezákonnému jednání, obvykle se obrátí na policii, která musí posoudit, zda se jedná o trestný čin nebo přestupek proti občanskému soužití. Je možné se také obrátit na státní zastupitelství, ale to věc stejně postoupí příslušnému oddělení...

Celý článek

—————

28.07.2011 13:08

Zlomyslnost jednou větou – pokračování PŘÍBĚHU

Proti zastavení trestního stíhání pro skutek, který se nikdy nemohl stát, podala stížnost sama „šéfka“ Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 JUDr. Václava Nováková. Co stačí ke zlomyslnému protahování trestního stíhání nevinného občana? Jedna jediná věta!

Celý článek

—————

28.07.2011 00:17

Pohojdáme Na Míčánkách

Představte si, že jste třeba trestně stíháni, hrozí vám několik let vězení, ve věci nastala nějaká změna a potřebujete nahlédnout do spisu. Zvednete tedy telefon a chcete si domluvit termín nahlédnutí do spisu. Z centrální ústředny justičního areálu Na Míčánkách společné pro všechny soudy vás...

Celý článek

—————

26.07.2011 12:03

Zlomyslnost - pokračování PŘÍBĚHU

Státní zástupkyně Mgr. Michková podala odvolání proti zastavení trestního stíhání. Po rychlé poradě s advokátkou Mgr. Vaverkovou jsme dospěli k závěru, že na odvolání nebudeme nijak reagovat (pokud v něm nebudou nějaké nové skutečnosti), protože bychom se jen opakovali...

Celý článek

—————

25.07.2011 18:41

Zdejší pisatel Jára Pytloun podává závěr - pokračování PŘÍBĚHU

Může prostý občan upozornit novodobého daimóna, že opakovaně udělal hrubou chybu a požadovat, aby tuto chybu opravil, aniž by boha soudce nerozlítil do té míry, že na něj uvrhne zlou kletbu v podobě kriminálu? Tato otázka vedla ke zrození internetové Adikie a je proto na její...

Celý článek

—————

24.07.2011 00:40

Překvapivý obrat: Trestní stíhání zastaveno! – pokračování PŘÍBĚHU

Dopisem ze dne 29. června 2011 mi státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Radka Michková oznámila, že na mně podala obžalobu pro trestný čin pohrdání soudem (Tak už jdeme do finále). Po doručení oznámení jsem šel k soudu, abych zjistil číslo jednací a mohl si domluvit nahlédnutí do spisu....

Celý článek

—————

23.07.2011 12:07

Péro z gauče

Proč pokaždé, když jdu k soudu, nastane nějaký problém? Nahlédnout do spisu k soudu Na Míčánkách jsem šel s manželkou, protože jsme pak ještě šli něco společně zařídit. Prošli jsme „kolotočem“ a vidím ksicht psychopata v uniformě...

Celý článek

—————

23.07.2011 09:39

Žalobkyně stále kvoká, stále kvoká - pokračování PŘÍBĚHU

Po týdnu snažení konečně soudce JUDr. Tome Fankič mladší umožnil nahlédnutí do spisu a tak jsem hned běžel k soudu, abych získal obžalobu z přečinu pohrdání soudem. Ještě mě zajímalo, jak se k věci postavil kriminalista por. Bc. Landa, zda po skončeném dokazování doporučil zastavení...

Celý článek

—————

22.07.2011 15:47

Za takových okolností nastává ovšem zmatek – pokračování PŘÍBĚHU

Městský soud v Praze zamítl mojí námitku podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. Při současném stavu naší justice, kde jeden soudce kryje špatnosti druhého soudce absolutně nehledě na základní právo účastníků řízení na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem, se to však dalo...

Celý článek

—————

19.07.2011 09:25

Spravedlnost si jí našla

Sedm let bez syna. Sedm let bez radostí, které rostoucí děti přinášejí svým rodičům. Sedm let ponižování. Sedm let psychického trýznění. Sedm let právní šikany. Sedm let kriminalizace. Sedm let ekonomické likvidace.   To je hrubý výčet stále otevřeného účtu, za který musí všichni jeho strůjci...

Celý článek

—————

18.07.2011 17:50

Po čem pošilhává Soudcovská unie do Švédska?

Dne 14. července 2011 se konala tisková konference Soudcovské unie, na které byly prezentovány problémy, které v současné době trápí naší justici a exekutiva je neřeší. Předseda JUDr. Lichovník upozornil, že pokud se nenajde nějaké řešení, má vážnou obavu, že by mohlo dojít ke zhoršení...

Celý článek

—————

18.07.2011 09:48

Tabulky výživného v nálezu Ústavního soudu

Tabulky výživného se už objevily i v nálezu Ústavního soudu. Přestože téměř v každém nálezu Ústavního soudu najdeme větu o nepřípustné libovůli při rozhodování obecných soudů, ani v tomto nálezu Ústavní soud v otázce výživného nepřekročil svůj stín a hrubé porušování čl. 4...

Celý článek

—————

17.07.2011 22:28

Komedie na lidská práva – pokračování PŘÍBĚHU

K Ústavnímu soudu se nepodávají jen ústavní stížnosti jako mimořádné opravné prostředky po vyčerpání všech běžných opravných prostředků, ale na Ústavní soud je možné se obrátit i s návrhem na vydání předběžného opatření, zejména pokud věc zasahuje do práv daných Listinou základních práv a...

Celý článek

—————

15.07.2011 11:12

Fata morgána Na Míčánkách – pokračování PŘÍBĚHU

Je letní den 12. července 2011, stojím na chodbě justičního areálu Na Míčánkách před jednací místností, kde (ne)má probíhat jednání o úpravě výživného s ohledem na námitku podjatosti proti všem soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4. Dívám se na program dne, co dnes „hrají“ a jednání zrušeno...

Celý článek

—————

12.07.2011 21:20

Tak už jdeme do finále - pokračování PŘÍBĚHU

Tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník, který z ničeho vyčaruje trestný čin pohrdání soudem. Minulý týden jsem obdržel vyrozumění od státního zastupitelství pro Prahu 10, že na mě byla podána obžaloba. Protože jsem se připravoval na dnešní soudní jednání o výživném aneb „Fata...

Celý článek

—————

12.07.2011 18:42

Poděkování

Vážení přátelé, velice Vám všem děkuji za dnešní podporu osobní účastí na soudním jednání. Děkuji také všem přátelům, kteří se dnešního jednání nemohli účastnit a podpořili mě alespoň písemným vzkazem. Je velká škoda, že jste se nemohli jednání účastnit, protože se v justičním areálu Na...

Celý článek

—————

12.07.2011 11:32

Spravedlivé alimenty

V souvislosti s chystanou rekodifikací Občanského zákoníku vzniká nová iniciativa na vytvoření jednotných pravidel pro stanovení vyživovací povinnosti k dětem. www.spravedlivealimenty.eu   Zakladatelé této iniciativy čerpají informace ze stránek Adikia, ale protože i Adikia...

Celý článek

—————

08.07.2011 21:30

Pozvánka k soudu – pokračování PŘÍBĚHU

Je to více jak rok, kdy jsem podal návrh na úpravu výživného pro mého syna podle tabulek výživného vydaných Ministerstvem spravedlnosti. Od té doby se soudu marně snažím vysvětlit, že od syna žádné výživné nežádám. Z jednoduchého matematického příkladu, který zvládne žák prvního stupně...

Celý článek

—————

07.07.2011 22:39

Druhý pokus – pokračování PŘÍBĚHU

Obvodní soud pro Prahu 10 odmítl můj návrh na vydání předběžného opatření, kterým jsem se domáhal zákazu projednávat úpravu výživného až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4.  Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze...

Celý článek

—————

06.07.2011 21:50

Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze daňových poplatníků – pokračování PŘÍBĚHU

Dne 25. června 2011 (pátek) jsem podal návrh na předběžné opatření, kterým jsem se domáhal zákazu projednávat úpravu výživného až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. Na rozhodnutí jsem celý následující den (sobota) marně čekal doma....

Celý článek

—————

Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali. Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost prává vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.

emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír ČermákHLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

  

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

 


Anketa

Hlasování k návrhu zákona o výživném

Návrh je výborný (900)
89%

Ještě je potřeba upravit (35)
3%

Je potřeba předělat tabulku (33)
3%

Celý návrh je špatný (39)
4%

Celkový počet hlasů: 1007

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE

 


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale ombucmáňa

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE