Svůj názor na návrh zákona o výživném můžete vyjádřit v anketě v levém sloupci.


              Deutsche Version                 English versionAdikia NENÍ určena dětem, proto pokud vám není více jak 18 let, okamžitě opusťte tyto stránky!

Adikia je určena především rozvedeným otcům, přesto NENÍ jejich oficiálním portálem. Stejně jako podobné stránky k tomu totiž NEMÁ pověření od VĚTŠINY rozvedených otců. Rádoby oduševnělé slátaniny virtuální opozice zločinného systému a polobuzíků zde skutečně nehledejte!

Čtením následujících článků můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými!


Novinky

06.07.2011 17:17

Nikdy, nikdy, nikdy už soudče neříkej „TO NEJDE!“

Na stránce Výživné byl do rubriky Rukojeť kverulanta zařazen nový článek Důkaz svědeckou výpovědí náměstka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti  „Celá ta kauza dokumentuje určitý způsob uvažování české justice, v situaci, kdy není právem řešena nějaká otázka,...

Celý článek

—————

05.07.2011 09:40

Když soudci selhávají

Řada návštěvníků stránek Adikia mi píše svoje PŘÍBĚHY s českou justicí ze všech oblastí práva. Protože jsem si dovolil otevřeně kritizovat novodobé daimóny ( lmgtfy.com/?q=daimón ) a jsem za to „spravedlností“ štván jako zvíře, nezvládám z časových důvodů tyto PŘÍBĚHY...

Celý článek

—————

02.07.2011 20:21

Liguére v justičním areálu Na Míčánkách? “Jistě, to taky může bejt!“

Ve stejný den (pátek 24. června 2011), kdy jsem podával návrh na předběžné opatření, kterým má být zabráněno skandálnímu nezákonnému postupu soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 Nezávislé soudy kvaltují jen pro vrchnost – pokračování PŘÍBĚHU se provalil další skandál tohoto soudu. Soudkyně JUDr....

Celý článek

—————

29.06.2011 13:00

Nezávislé soudy kvaltují jen pro vrchnost – pokračování PŘÍBĚHU

Moje snaha o předběžnou úpravu poměrů stanovením „záloh“ výživného tak, aby to odpovídalo mým současným příjmům, nakonec vyústila v Test inteligence a svědomitosti soudců - pokračování PŘÍBĚHU . Jedním ze soudců, kteří o tomto návrhu rozhodovali, byl i soudce Obvodního soudu pro...

Celý článek

—————

28.06.2011 12:23

Ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil tvrdě bojuje proti justici za práva občanů

Dne 27. června 2011 se konala tisková konference ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila, na které byla představena novela zákona, která si klade za cíl posílit právní jistoty občanů a přiblížit se právnímu řádu evropského regionu, zejména sousednímu Rakousku a Německu.  Na tiskové konferenci...

Celý článek

—————

28.06.2011 00:35

Český zmetek rakouských tabulek výživného versus německé tabulky

Přirozenou snahou většiny rodičů je co nejlépe zabezpečit svoje děti, ale to naráží na limity dané reálnými možnostmi rodičů. Výživné je tak velmi citlivá otázka a vedou se o něm vášnivé diskuse zejména mezi rozvedenými rodiči. Řada rodičů si však neuvědomuje (nebo si to ani nechce připustit), že...

Celý článek

—————

27.06.2011 01:09

Německé tabulky výživného – hanba pro českou justici

Naše republika se stala součástí Evropské unie a podřizujeme všemožným evropským normám. Podle nich teď malujeme čáry na silnicích, předěláváme výtahy v panelácích apod., ale jedna norma – tabulky výživného – se nám stále nedaří uvést do života. Bývalá ministryně spravedlnosti JUDr....

Celý článek

—————

21.06.2011 11:58

Test inteligence a svědomitosti soudců - pokračování PŘÍBĚHU

Když Městský soud v Praze uštědřil Políček soudkyni JUDr. Smitkové , podal jsem další Návrh na vydání předběžného opatření – výživné. Soudkyně JUDr. Smitková se cítí hluboce dotčena mojí kritikou natolik, že „vedení“ Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudkyně JUDr. Smitková) požádalo...

Celý článek

—————

20.06.2011 14:25

Nový judikát k otázce výživného – pokračování PŘÍBĚHU

Po dlouhé době se v PŘÍBĚHU opět dostáváme k řešení podstatě věci - sporu o výživné. Protože mi dal Městský soud v Praze za pravdu, že zde není důvod pro odmítnutí žaloby a uštědřil tím Políček soudkyni JUDr. Smitkové , podal jsem další návrh na vydání předběžného opatření...

Celý článek

—————

11.06.2011 23:46

Adikia podporuje stávku odborů

Nechci, aby se silnicemi řítily autobusy řízené 70-ti letými dědky,    nechci, aby se městy řítily kolosy tramvají řízené 70-ti letými dědky, nechci, aby se mezi městy řítily vlaky řízené 70-ti letými dědky, nechci ve svých 70-ti letech šplhat po střechách, protože tam už ani...

Celý článek

—————

11.06.2011 17:12

Exekuce – hra s ohněm, při které si snadno můžete spálit prsty.

Do rubriky  O čem se nikde nepíše na záložce Výživné byl zařazen první článek a jak už na stránkách Adike bývá zvykem, začneme hned „pěkně od podlahy“.  Není dluh jako dluh a článek by si měly přečíst především rozvedené matky a zletilé děti, které se nechají zblbnout rozvodovým...

Celý článek

—————

05.06.2011 23:42

Návrh na zastavení trestního stíhání – pokračování PŘÍBĚHU

V předchozím díle Prostudování spisu 2 – pokračování PŘÍBĚHU jsem podrobně rozebral výsledek šetření a je zcela nepochybné, že moje oprávněná kritika otřesné kvality práce soudkyně JUDr. Smitkové a JUDr. Malíkové není trestným činem. Proto moje advokátka Mgr. Vaverková podala návrh na...

Celý článek

—————

04.06.2011 18:03

Prostudování spisu 2 – pokračování PŘÍBĚHU

S ohledem na skutečnost, že o vině rozhoduje soud až po řádném soudním procesu, je do rozhodnutí soudu ve smyslu čl. 40 LZPS každý považován za nevinného a posouzení zda došlo či nedošlo k nějakému trestnému činu je věcí orgánů činných v trestním řízení a nikoliv na oznamovateli...

Celý článek

—————

01.06.2011 22:29

Právní jistota u nás v Kocourkově

Ve stínu tiskové konference ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, na které byly deklarovány nezbytné změny ve fungování nechvalně známých orgánů péče o děti OSPOD (více...

Celý článek

—————

30.05.2011 22:38

Když soudce svědčí - pokračování PŘÍBĚHU

Vyšetřování těžkého zločinu oprávněné kritiky ledabylé práce soudkyň OS pro Prahu 4 pokračovalo svědeckou výpovědí místopředsedy trestního úseku OS pro Prahu 4 soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna (KSČ). Na orgány činné v trestním řízení se může kdykoliv obrátit každý občan, tedy i kterýkoliv...

Celý článek

—————

26.05.2011 23:56

(Ne)důstojné soudní jednání

Aby byla zachována vážnost a důstojnost soudního jednání, jsou občanským soudním řádem a soudním jednacím řádem pro účastníky řízení upravena pravidla chování u soudu. Důstojnost soudního jednání je chráněna i trestním zákoníkem. V soudní jednací místnosti se tak v průběhu jednání nesmí...

Celý článek

—————

20.05.2011 21:49

Návrh na odnětí věci OSZ pro Prahu 10 - pokračování PŘÍBĚHU

Tato část PŘÍBĚHU navazuje na část Sofistikované odůvodnění versus bláboly, kde bylo možné porovnat práci nadějné advokátky Mgr. Vaverkové s prací státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Radky Michkové štědře placené z peněz daňových poplatníků. Nemám právní vzdělání a je tedy vcelku...

Celý článek

—————

20.05.2011 11:36

Stanovisko k pořizování obrazových či zvukových záznamů příslušníků Policie ČR ve službě osobami ze strany veřejnosti.

Příslušníci Policie ČR při plnění zákonných úkolů, mezi které ochrana bezpečnosti osob a majetku a zajišťování veřejného pořádku patří, vykonávají působnost orgánu veřejné správy. Dle čl. 2 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, muže každý...

Celý článek

—————

15.05.2011 18:02

Prostudování spisu – pokračování PŘÍBĚHU

Na pátek 13. května 2011bylo naplánováno prostudování spisu ve věci údajného trestného činu pohrdání soudem (oprávněné kritiky otřesné kvality práce soudkyň). Jedná se o poslední úkon, kterým končí vyšetřování trestné činnosti policií před předáním věci státnímu zástupci, kde se zločinec může...

Celý článek

—————

15.05.2011 12:15

JUSTAPO 2

Článek o nezákonných domovních prohlídkách prováděných Justapem (OSPOD) měl mezi čtenáři velký ohlas. Řada čtenářů popsala podobné zkušenosti s touto Justiční tajnou policií. Jeden z pronásledovaných otců zaslal stručnou a jasnou radu, jak se nezákonným domovním prohlídkám bránit....

Celý článek

—————

Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali. Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost prává vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.

emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír ČermákHLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

  

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

 


Anketa

Hlasování k návrhu zákona o výživném

Návrh je výborný (901)
89%

Ještě je potřeba upravit (35)
3%

Je potřeba předělat tabulku (33)
3%

Celý návrh je špatný (39)
4%

Celkový počet hlasů: 1008

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE

 


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale ombucmáňa

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE