13.03.2014 00:48

Výživná diskuse o výživném – V. část

Dalším hostem pořadu „Držte hubu s Jlíkovou“ byla předsedkyně spolku ukřivděných matek Lucie Asenová. Její vystoupení pravidelně bývají emotivně primitivní, proto jsem těsně před začátkem vysílání řekl „čestnému“ Hodinovi, ať jí občas necháme mluvit, že se „udělá“ sama. Musím uznat, že oproti jejímu předchozímu vystoupení v tomto pořadu na ní mediální odborníci veřejnoprávní VAGINA TV hodně zapracovali, přesto se několikrát „odhalila“ (naštěstí jen duševně). Když začala dramaticky popisovat všední den matek samoživitelek, ale i nerozvedených matek a otců, bylo to už příliš velké divadlo i na matku "samoživitelku" odésačku Kohoutovou.

Ke všem těm „hrozným“ starostem má ještě velký byt, což pochopitelně není levná záležitost. A co tím chtěl „básník“ jako říct? Že když už otec při rozvodu odevzdal matce všechen majetek, aby děti neskončily pod mostem, měl by dřít jako soumar, aby měla matka z čeho ten luxus zaplatit, byť on sám by měl spát pod mostem. To je přeci naprosto logické, tedy alespoň z úhlu pohledu opatrovnických stolic.

Ani minutu nelze pochybovat o velmi úzké spolupráci spolku ukřivděných matek (Asociace neúplných rodin) s veřejnoprávní VAGINA TV, kdy původním předmětem diskuse měla být valorizace výživného, což je už několik let oblíbené téma Asenové. Ve VAGINA TV zřejmě někomu dodatečně „zapálilo“, že je to neskutečná hovadina a chamtivé matky by to totálně znemožnilo, proto se toto téma v tichosti zrušilo. Pro všechny případy jsem však  měl připravenou otázku, zda je tím myšlena valorizace výživného, tak jak proběhla v loňském roce v sousedním Německu, kdy se valorizovala (zvýšila) částka, která povinnému vždy musí zůstat k uspokojování svých základních životních potřeb, čím se ve svém důsledku celoplošně snížilo výživné (viz. Düsseldorfer Tabelle 2013) a k tomu jsem měl připravený následující obrázek.

Je také možné, že VAGINA TV už měla informace od Českého statistického úřadu, že v loňském roce poklesla průměrná mzda a diskuse o valorizaci výživného by se obrátila proti hrabivým matkám.

Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2013

Ve 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství snížila proti stejnému období předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %. Medián mezd činil 22 288 Kč.

Ve 4. čtvrtletí 2013
činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 637 Kč, což je o 484 Kč (1,8 %) méně než ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,9 %. Objem mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců o 1,2 %.

               penězokaz Singer

V podnikatelské sféře se průměrná mzda snížila nominálně o 2,4 %, reálně o 3,5 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 0,8 %, reálně se snížila o 0,3 %.

V roce 2013 dosáhla průměrná mzda výše 25 128 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 16 Kč (0,1 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,4 %, reálně se mzda snížila o 1,3 %.

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Zdroj Český statistický úřad Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2013

 Průměrná mzda klesla téměř o 500 Kč. Nejvíc se snížila Pražanům

Průměrná mzda v Česku ve 4. čtvrtletí 2013 klesla o 484 korun na 26 637 Kč. Meziročně se tak snížila o 1,8 procenta. Po odečtení inflace oslabila dokonce o 2,9 procenta, uvedl Český statistický úřad. Mzdy klesly téměř všem Čechům, nejvíce ovšem propad pocítili obyvatelé Prahy.

Více zde iDnes Průměrná mzda klesla téměř o 500 Kč

Mimochodem bude hodně zajímavé, jak se za této situace vypravěči lidsko-právních pohádek na Joštově třídě vypořádají se stížností soudních stolic, že jim zločinecká vláda zmrda všech zmrdů Nečase zvedla základní plat jen na 2,75 násobek průměrného platu a brutálně tím ohrozila jejich nezávislost. Llitoměřická stolice Knotek říkal, že „není nenžranej, ale proč by měl být za blbce, když si může ještě přivydělat bokem" (více zde Šokující slova zkorumpovaného soudce).  

Možná má tedy předsedkyně ukřivděných matek Asenová pravdu, že by se výživné také mělo valorizovat, když se v meziročním srovnání v loňském roce „zvýšila“ průměrná mzda. Jen si nejsem zcela jistý, zda by jí uspokojila poměrná část připadající na dítě z 16 Kč, o které se zvýšil průměrný plat otců.  Z hlediska výživného považuji za zcela zásadní větu, která je uvedena až v poznámce drobným písmem a někdo jí vykřikl v diskusi „U Jílkové“.

Dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr!

Jestliže dnes mají rodiny s dětmi velký problém vystačit s penězi od výplaty k výplatě, lze velmi snadno dovodit, že většina rodin (asi 30 000 dětí ročně) se rozvodem stává sociálně potřebnými. Celospolečenský problém s „neplacením“ výživného je tedy ve skutečnosti velký sociální problém. Přestože platíme jedno z nejvyšších sociálních pojištění na světě, stát není schopen tak obrovské množství potřebných dětí uspokojit, protože se tyto peníze ztrácejí v tunelech asociálního ministerstva práce či v odměnách sedřených kantýnských (Nagyová). Stát na místo svojí povinnosti pomáhat rodičům pečujícím o děti (čl. 32 odst. 5 LZPS) zneužívá situace, kdy rozvedení rodiče společně netáhnou za stejný konec provazu a žene je do ještě větší války o každou korunu. Výsledkem jsou tisíce neplatičů výživného, zničené životy dětí a ekonomicky zruinovaní otcové.


To je naprosto jiná a mnohem svízelnější situace, než kterou řeší podstatně menší část rozvedených rodičů s vysokým příjmem (např. podnikatel „čestný“ Hodina), kde jde o problém zbytečně nepřeplácet výživné, tak aby nesloužilo ke zvýšení životní úrovně matky, ale výhradně ke zvýšení životní úrovně dítěte. Nechť mi tedy bohatí rozvedení otcové prominou, ale v první řadě je potřeba vyřešit problém chudých rodičů a jejich dětí, kterých je většina! Pochopitelně ideální by bylo, vyřešit oba problémy najednou, kdy řešení jsem v diskusi „U Jílkové“ také nastínil (základní výživné podle obvyklých nákladů na dítě a zbytek ukládat na účet). Ostatně není to nic objevného, protože to je už dlouhá léta v Zákoně o rodině. Na rozdíl od „čestného“ Hodiny bych si však nikdy nedovolil říct, že za nějakého rozvedeného otce nehodlám jednat, jen protože má na některé věci jiný názor a nebo jej zrovna tlačí bota někde jinde.

Převzato z diskuse Iustin.cz

V první řadě „čestného“ Hodinu nikdo nepověřil, aby za nás vyjednával obsah společné petici několika otcovských skupin (vice zde Petice za rodičovskou rovnoprávnost v Poslanecké sněmovně) a rozhodně bych nejednal s odésačkou Kohoutovou, která o tom nemá ani páru, což nelze přehlédnout už po několika větách (viz. diskuse „U Jílkové“) a mohu od ní jedině očekávat, že mi při první příležitosti podkopne hnáty, stejně jako to rozvedeným otcům udělal odésácký zmrd lobbista exekuční mafie Staněk.

Vraťme se ale zpět k předsedkyni ukřivděných matek Asenové, která se před televizními kamerami rozplývala blahem nad tabulkami výživného. Uzákoněné tabulky výživného jsou báječné, ale bez prováděcího předpisu, jsou naprosto k ničemu. Jistě jste si všimli, jak zle se na mě Jílková podívala, když jsem to vetknul do diskuse. Nedělejte si nějaké  iluze, že by Asenová chrochtala blahem nad jasně definovaným vyměřovacím základem pro stanovení výživného v podobě přiznání k dani z příjmu. Ten její spolek je totiž prachsprostá reklamní agentura pro spřátelené rozvodové advokátky, tedy naprosto stejná reklamní agentura, kterou provozuje „čestný“ Hodina a tento rozvodový průmysl si pod sebou větev neuřízne.

Ostatně o skutečných úmyslech Asenové a toho její spolku ukřivděných matek naprosto jasně vypovídá jedna jediná věta, která vám možná ve slovní přestřelce unikla.

Pak bychom ale také měli zavést  „alternativní“ tresty pro matky, které brání dětem ve styku s otcem.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
asociální ministryně práce

Mgr. Michaela Marksová Tominová

přebornice na rodinné právo

Protože vůbec to, aby oba ty rodiče viděli, co to tedy obnáší každodenní péče o dítě, já si myslím skutečně, že to, eee, jako to.“

video ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně "nejlepší" 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
bývalý I. náměstek 
Ministerstva spravedlnosti

JUDr. Daniel Volák

     ukázkový odesácký zmrd
Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové
Ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!