Svůj názor na návrh zákona o výživném můžete vyjádřit v anketě v levém sloupci.


              Deutsche Version                 English versionAdikia NENÍ určena dětem, proto pokud vám není více jak 18 let, okamžitě opusťte tyto stránky!

Adikia je určena především rozvedeným otcům, přesto NENÍ jejich oficiálním portálem. Stejně jako podobné stránky k tomu totiž NEMÁ pověření od VĚTŠINY rozvedených otců. Rádoby oduševnělé slátaniny virtuální opozice zločinného systému a polobuzíků zde skutečně nehledejte!

Čtením následujících článků můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými!


Novinky

19.07.2011 09:25

Spravedlnost si jí našla

Sedm let bez syna. Sedm let bez radostí, které rostoucí děti přinášejí svým rodičům. Sedm let ponižování. Sedm let psychického trýznění. Sedm let právní šikany. Sedm let kriminalizace. Sedm let ekonomické likvidace.   To je hrubý výčet stále otevřeného účtu, za který musí všichni jeho strůjci...

Celý článek

—————

17.07.2011 22:28

Komedie na lidská práva – pokračování PŘÍBĚHU

K Ústavnímu soudu se nepodávají jen ústavní stížnosti jako mimořádné opravné prostředky po vyčerpání všech běžných opravných prostředků, ale na Ústavní soud je možné se obrátit i s návrhem na vydání předběžného opatření, zejména pokud věc zasahuje do práv daných Listinou základních práv a...

Celý článek

—————

15.07.2011 11:12

Fata morgána Na Míčánkách – pokračování PŘÍBĚHU

Je letní den 12. července 2011, stojím na chodbě justičního areálu Na Míčánkách před jednací místností, kde (ne)má probíhat jednání o úpravě výživného s ohledem na námitku podjatosti proti všem soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4. Dívám se na program dne, co dnes „hrají“ a jednání zrušeno...

Celý článek

—————

12.07.2011 21:20

Tak už jdeme do finále - pokračování PŘÍBĚHU

Tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník, který z ničeho vyčaruje trestný čin pohrdání soudem. Minulý týden jsem obdržel vyrozumění od státního zastupitelství pro Prahu 10, že na mě byla podána obžaloba. Protože jsem se připravoval na dnešní soudní jednání o výživném aneb „Fata...

Celý článek

—————

08.07.2011 21:30

Pozvánka k soudu – pokračování PŘÍBĚHU

Je to více jak rok, kdy jsem podal návrh na úpravu výživného pro mého syna podle tabulek výživného vydaných Ministerstvem spravedlnosti. Od té doby se soudu marně snažím vysvětlit, že od syna žádné výživné nežádám. Z jednoduchého matematického příkladu, který zvládne žák prvního stupně...

Celý článek

—————

07.07.2011 22:39

Druhý pokus – pokračování PŘÍBĚHU

Obvodní soud pro Prahu 10 odmítl můj návrh na vydání předběžného opatření, kterým jsem se domáhal zákazu projednávat úpravu výživného až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4.  Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze...

Celý článek

—————

06.07.2011 21:50

Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze daňových poplatníků – pokračování PŘÍBĚHU

Dne 25. června 2011 (pátek) jsem podal návrh na předběžné opatření, kterým jsem se domáhal zákazu projednávat úpravu výživného až do rozhodnutí Městského soudu v Praze o námitce podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 4. Na rozhodnutí jsem celý následující den (sobota) marně čekal doma....

Celý článek

—————

05.07.2011 09:40

Když soudci selhávají

Řada návštěvníků stránek Adikia mi píše svoje PŘÍBĚHY s českou justicí ze všech oblastí práva. Protože jsem si dovolil otevřeně kritizovat novodobé daimóny ( lmgtfy.com/?q=daimón ) a jsem za to „spravedlností“ štván jako zvíře, nezvládám z časových důvodů tyto PŘÍBĚHY...

Celý článek

—————

29.06.2011 13:00

Nezávislé soudy kvaltují jen pro vrchnost – pokračování PŘÍBĚHU

Moje snaha o předběžnou úpravu poměrů stanovením „záloh“ výživného tak, aby to odpovídalo mým současným příjmům, nakonec vyústila v Test inteligence a svědomitosti soudců - pokračování PŘÍBĚHU . Jedním ze soudců, kteří o tomto návrhu rozhodovali, byl i soudce Obvodního soudu pro...

Celý článek

—————

28.06.2011 00:35

Český zmetek rakouských tabulek výživného versus německé tabulky

Přirozenou snahou většiny rodičů je co nejlépe zabezpečit svoje děti, ale to naráží na limity dané reálnými možnostmi rodičů. Výživné je tak velmi citlivá otázka a vedou se o něm vášnivé diskuse zejména mezi rozvedenými rodiči. Řada rodičů si však neuvědomuje (nebo si to ani nechce připustit), že...

Celý článek

—————

27.06.2011 01:09

Německé tabulky výživného – hanba pro českou justici

Naše republika se stala součástí Evropské unie a podřizujeme všemožným evropským normám. Podle nich teď malujeme čáry na silnicích, předěláváme výtahy v panelácích apod., ale jedna norma – tabulky výživného – se nám stále nedaří uvést do života. Bývalá ministryně spravedlnosti JUDr....

Celý článek

—————

21.06.2011 11:58

Test inteligence a svědomitosti soudců - pokračování PŘÍBĚHU

Když Městský soud v Praze uštědřil Políček soudkyni JUDr. Smitkové , podal jsem další Návrh na vydání předběžného opatření – výživné. Soudkyně JUDr. Smitková se cítí hluboce dotčena mojí kritikou natolik, že „vedení“ Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudkyně JUDr. Smitková) požádalo...

Celý článek

—————

20.06.2011 14:25

Nový judikát k otázce výživného – pokračování PŘÍBĚHU

Po dlouhé době se v PŘÍBĚHU opět dostáváme k řešení podstatě věci - sporu o výživné. Protože mi dal Městský soud v Praze za pravdu, že zde není důvod pro odmítnutí žaloby a uštědřil tím Políček soudkyni JUDr. Smitkové , podal jsem další návrh na vydání předběžného opatření...

Celý článek

—————

05.06.2011 23:42

Návrh na zastavení trestního stíhání – pokračování PŘÍBĚHU

V předchozím díle Prostudování spisu 2 – pokračování PŘÍBĚHU jsem podrobně rozebral výsledek šetření a je zcela nepochybné, že moje oprávněná kritika otřesné kvality práce soudkyně JUDr. Smitkové a JUDr. Malíkové není trestným činem. Proto moje advokátka Mgr. Vaverková podala návrh na...

Celý článek

—————

04.06.2011 18:03

Prostudování spisu 2 – pokračování PŘÍBĚHU

S ohledem na skutečnost, že o vině rozhoduje soud až po řádném soudním procesu, je do rozhodnutí soudu ve smyslu čl. 40 LZPS každý považován za nevinného a posouzení zda došlo či nedošlo k nějakému trestnému činu je věcí orgánů činných v trestním řízení a nikoliv na oznamovateli...

Celý článek

—————

30.05.2011 22:38

Když soudce svědčí - pokračování PŘÍBĚHU

Vyšetřování těžkého zločinu oprávněné kritiky ledabylé práce soudkyň OS pro Prahu 4 pokračovalo svědeckou výpovědí místopředsedy trestního úseku OS pro Prahu 4 soudce JUDr. Jaroslava Pytlouna (KSČ). Na orgány činné v trestním řízení se může kdykoliv obrátit každý občan, tedy i kterýkoliv...

Celý článek

—————

20.05.2011 21:49

Návrh na odnětí věci OSZ pro Prahu 10 - pokračování PŘÍBĚHU

Tato část PŘÍBĚHU navazuje na část Sofistikované odůvodnění versus bláboly, kde bylo možné porovnat práci nadějné advokátky Mgr. Vaverkové s prací státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Radky Michkové štědře placené z peněz daňových poplatníků. Nemám právní vzdělání a je tedy vcelku...

Celý článek

—————

15.05.2011 18:02

Prostudování spisu – pokračování PŘÍBĚHU

Na pátek 13. května 2011bylo naplánováno prostudování spisu ve věci údajného trestného činu pohrdání soudem (oprávněné kritiky otřesné kvality práce soudkyň). Jedná se o poslední úkon, kterým končí vyšetřování trestné činnosti policií před předáním věci státnímu zástupci, kde se zločinec může...

Celý článek

—————

11.05.2011 21:19

JUSTAPO

Pokud vám tento název připomíná název nacistické tajné police Gestapo, nejedná se o podobnost čistě náhodou. Geheime Staatspolizei (zkrác. Gestapo, česky Tajná státní policie) vzniklo přeměnou tajné pruské státní policie. Založil ho Herman Göring a po druhé světové válce bylo prohlášeno za...

Celý článek

—————

10.05.2011 13:07

Písařská chyba (pokračování PŘÍBĚHU)

V rámci svědecké výpovědi byl místopředsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 4 soudkyni JUDr. Smitkové předložen její „skvost“ (usnesení, kde zaměnila smysl žalobního návrhu) s tím, aby si přečetla první větu odůvodnění. „Žalobce se svou žalobou domáhá, aby soud uložil žalovanému hradit...

Celý článek

—————

Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali. Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost prává vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.

emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír ČermákHLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

  

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

 


Anketa

Hlasování k návrhu zákona o výživném

Návrh je výborný (914)
88%

Ještě je potřeba upravit (42)
4%

Je potřeba předělat tabulku (40)
4%

Celý návrh je špatný (46)
4%

Celkový počet hlasů: 1042

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale ombucmáňa

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE