Svůj názor na návrh zákona o výživném můžete vyjádřit v anketě v levém sloupci.


              Deutsche Version                 English versionAdikia NENÍ určena dětem, proto pokud vám není více jak 18 let, okamžitě opusťte tyto stránky!

Adikia je určena především rozvedeným otcům, přesto NENÍ jejich oficiálním portálem. Stejně jako podobné stránky k tomu totiž NEMÁ pověření od VĚTŠINY rozvedených otců. Rádoby oduševnělé slátaniny virtuální opozice zločinného systému a polobuzíků zde skutečně nehledejte!

Čtením následujících článků můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými!


Novinky

04.05.2011 10:36

Když soudkyně svědčí

I když je státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Michková z listinných důkazů přesvědčena, že došlo ke spáchání trestného činu pohrdání soudem, na vykonstruování obžaloby k soudu je to přeci jen málo, a tak kriminálce uložila provést další šetření (Sofistikované odůvodnění versus bláboly) a...

Celý článek

—————

30.04.2011 14:29

Sofistikované odůvodnění versus bláboly

Protože jsem si na reálném podkladě dovolil kritizovat otřesnou úroveň kvality práce nedotknutelných soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 4, bylo proti mně zahájeno trestní stíhání. Podrobnosti zde: Zahájení trestního stíhání Proti zahájení trestního stíhání podala moje advokátka velice sofistikovanou...

Celý článek

—————

20.03.2011 17:03

Políček soudkyni JUDr. Smitkové

Téměř po roce od podání žalobního návrhu na úpravu výživného dle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti, se konečně našel nějaký soudce, který nepochybně hořce spolkl oprávněnou kritiku otřesné kvality práce soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Smitkové a hlouběji se zabýval meritem...

Celý článek

—————

19.03.2011 13:19

Zahájení trestního stíhání

Od podání vysvětlení ve věci těžkého zločinu (hodnocení otřesné kvality práce soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 4) již uběhlo několik měsíců a zdálo se, že celá záležitost tiše zapadne a nebude zájem dále rozmazávat důkazy o otřesném stavu naší justice. Zuřivost justice však nemá žádné hranice, tak...

Celý článek

—————

02.03.2011 17:43

Kvalifikované posouzení trestního oznámení

Tento článek je pokračováním XXIV. díl PŘÍBĚHU - Trestní oznámení na soudkyni JUDr. Smitkovou a pro pochopení souvislostí si jen krátce si připomeneme děj. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Smitková se cítila mojí kritikou její otřesné kvality práce natolik dotčena, že si vymyslela...

Celý článek

—————

01.03.2011 16:07

Teď se nemohu se vyjádřit

Ve sdělení k námitce podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4 uvedla místopředsedkyně soudu JUDr. Smitková, že soudkyně Mgr. Jarešová „na žádost žalobce nezrušila jednání“. V předmětném sporu jsem žalobcem, a pokud jsem podal námitku podjatosti, zcela nepochybně jsem se domáhal ve...

Celý článek

—————

14.02.2011 12:06

Splníme Vám každé přání, dokonce i ty, o které jste nežádal

Vysoké procento nespokojených občanů s prací soudů svého času předseda Unie soudců JUDr. Lichovník vysvětloval  tím, že v každém sporu je vždy jedna ze stran neúspěšná a tedy nespokojená. To by ale muselo ve statistikách vycházet, že nespokojených občanů je jen 30...

Celý článek

—————

13.02.2011 18:06

Jednoduchá animace jako názorná pomůcka pro nechápavé soudce

Již v roce 1858 propojil první mezikontinentální podoceánský kabel Kanadu s Irskem. Přenosová rychlost tohoto vedení byla 25 slov za hodinu. O více jak 150 let později, v době moderních informačních technologií, není naše justice schopna přenést potřebné informace uvnitř jednoho...

Celý článek

—————

04.02.2011 10:19

Dyslexie nebo úmyslné krytí trestné činnosti?

Z obsahu dopisu státní zástupkyně MSZ v Praze JUDr. Bachtíkové ze dne 12. ledna 2011 je nepochybné, že přehodnotila mojí žádost o výkon dohledu nad postupem OSZ pro Prahu 4, jako žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo OSZ pro Prahu 10 vyřízeno moje trestní oznámení na...

Celý článek

—————

03.02.2011 10:34

Ekonomické soudní řízení

V souvislosti s vydáním metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného, jsem podal návrh na obnovou řízení z roku 2008, ve kterém jsem žádal o stanovení výživného pro zletilého syna v souladu s čl. 4 LZPS. V roce...

Celý článek

—————

27.01.2011 22:44

Nová taktika (praktika) řešení trestních oznámení na soudce?

aneb   Všichni jste nesvéprávní blbečkové, kteří píšou hovadiny, proto je na soudcích či státních zástupcích, aby řekli, co jste svým podáním vlastně zamýšleli. Na výzvu ke zrušení pokynu obecné povahy č. 12/2003 NSZ, kterým byla státními zástupci poskytována soudcům nezákonná imunita při...

Celý článek

—————

15.01.2011 22:56

Dopis Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Zemanovi

Byl doplněn XXVIII. díl  PŘÍBĚHU – Trestní oznámení na soudkyni JUDr. Smitkovou. Obvodní státní zástupce OSZ pro Prahu 10 Mgr. Bc. Vlha přehodnotil trestní oznámení na soudkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkovou jako stížnost, proto jsem v souladu s trestním řádem požádal Městské státní...

Celý článek

—————

15.01.2011 09:54

IIXXX díl – Odmítnutí žaloby na úpravu výživného

Jak se dalo očekávat, po rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým nebyla soudkyně JUDr. Smitková vyloučena z projednávání mých věcí, vydala tato soudkyně usnesení, kterým odmítla můj žalobní návrh na úpravu vyživovací povinnosti dle Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na...

Celý článek

—————

10.01.2011 23:31

XXVIII. díl – Trestní oznámení na soudkyni JUDr. Smitkovou

Soudkyně JUDr. Smitková se nepochybně dopustila trestného činu poškozování cizích práv dle § 181 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, protože uvedla v omyl soudce Městského soudu v Praze, kdy k námitce podjatosti uvedla, že k mojí osobě nemá žádný poměr, proto jsem na ní podal...

Celý článek

—————

12.12.2010 16:30

Právní stát je jen Potěmkinova vesnice

Dnes byl přidán XXVI. díl PŘÍBĚHU -  Vyřízení námitky podjatosti. Se zřetelem na poměr soudkyně JUDr. Smitkové k věci, kdy převrátila smysl žalobního návrhu, byl v rámci „doplnění“ žalobního návrhu podán návrh na její vyloučení z projednávání věci, protože lze důvodně...

Celý článek

—————

05.12.2010 11:30

V České republice může soudit i blázen

Reportéři TV Nova nachytali mladoboleslavského soudce při braní úplatků, kdy z justiční databáze vynášel neveřejné informace. Soudce Nagy se reportérům také svěřil, že za „papírky“ (bankovky) vyměřoval rozumné výživné. Kolegové soudci ho teď zbavili svéprávnosti, nepochybně proto, aby se...

Celý článek

—————

03.12.2010 18:26

Den lidských práv

10. prosince si připomínáme Den lidských práv. V České republice je přitom dlouhodobě pošlapáváno jedno ze základních lidských práv - právo na rodinný život, garantované Listinou základních práv a svobod:  „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou...

Celý článek

—————

24.11.2010 11:20

Jak komunikovat se soudem, aby to bylo pro soud srozumitelné?

Dnes byl doplněn XIII. díl PŘÍBĚHU  - Usnesení o vydání předběžného opatření  2 Proti zamítnutí druhého návrhu na vydání předběžného opatření jsem podal odvolání, kde jsem krátce popsal, že spatřuji postup soudu za nesprávný, kdy odůvodnění usnesení je v rozporu s občanským...

Celý článek

—————

Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali. Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost prává vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.

emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír ČermákHLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.


 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

  

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

 


Anketa

Hlasování k návrhu zákona o výživném

Návrh je výborný (912)
88%

Ještě je potřeba upravit (42)
4%

Je potřeba předělat tabulku (40)
4%

Celý návrh je špatný (46)
4%

Celkový počet hlasů: 1040

PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE
a nejen to


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale ombucmáňa

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE